Jeigu susidūrėte su korupcija, praneškite apie tai:

Specialiųjų tyrimų tarnybai

telefonu (8 706) 63 335, faksu (8 706) 63 307, el. p. dokumentai[eta]stt.lt, www.stt.lt

karštąja linija (8 5) 2663333

Pranešimai apie Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje galbūt rengiamus, padarytus arba daromus pažeidimus gali būti teikiami vidiniu VTEK informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu. Galimybė vidiniu kanalu pranešti apie pažeidimą užtikrinama bet kuriam asmeniui, kurį su VTEK sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.):

registruotu paštu, adresu Vilniaus g. 27, Vilnius, nurodant, jog skiriama „Kompetentingam subjektui asmeniškai“ arba
el. paštu: praneseju.apsauga[eta]vtek.lt

Kompetentingas subjektas – Violeta Kosmačaitė, tel. (8) 647 17 613

VTEK vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas ir jo 3 priedas (Kompetentingo subjekto veiklos dokumentų registras)