Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos:

  • kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, piktnaudžiavimas;
  • nusikalstamos veikos, padaromos viešajame sektoriuje arba teikiant administracines ar viešąsias paslaugas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui: neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas, tarnybos pareigų neatlikimas, valstybės paslapties atskleidimas, neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas, turto iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, tarnybos paslapties atskleidimas, dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu;
  • kitos nusikalstamos veikos, kuriomis siekiama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, prekybą poveikiu ar papirkimą.

Jeigu susidūrėte su korupcija, praneškite apie tai:

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)

Tel. (8 5) 266 3333;
El. p. pranesk[eta]stt.lt ;
STT interneto svetainėje;
A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius

Lietuvos Respublikos prokuratūrai

Tel. (8 5) 250 0970;
El. p. generaline.prokuratura[eta]prokuraturos.lt ;
Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu, viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, STT arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai, jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.

Vidiniu VTEK informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu

Jeigu Jus su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija (VTEK, Komisija) sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), pranešti apie Komisijoje galbūt rengiamus, padarytus arba daromus pažeidimus galite vidiniu VTEK informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu:

El. p. praneseju.apsauga[eta]vtek.lt;
A. Goštauto g. 9, Vilnius, „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Pasiteiravimui: kompetentingas subjektas – Violeta Kosmačaitė, tel. (8) 647 17 613

VTEK vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas ir jo 3 priedas (Kompetentingo subjekto veiklos dokumentų registras)