Informacija apie Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK) sudarytas darbo grupes ir komisijas konkrečioms užduotims (arba funkcijoms) atlikti, įstaigos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti.

Nr.PavadinimasUžduotys
1Darbo grupė Proaktyvios veiklos valdymo sistemai bei prevencinėms priemonėms sukurti ir įgyvendintiAtsižvelgiant į poreikį, didinti viešojo sektoriaus ir lobistinės veiklos skaidrumą, sukurti Proaktyvios veiklos valdymo sistemą bei kitas prevencines priemones ir pasiruošti jas įgyvendinti.
2Darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei įvertinti VTEK teisės aktuose, reglamentuojančiuose VTEK valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veikląĮvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę VTEK teisės aktuose, reglamentuojančiuose VTEK valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą ir pateikti pasiūlymus.
3Darbo grupė VTEK 2023-2025 m. strateginiam veiklos planui parengtiParengti ir Finansų ministerijai pateikti VTEK 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projektą.
4Darbo grupė pereiti prie centralizuotai teikiamų dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos Pasirengti pereiti prie centralizuotai teikiamų dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos.
5Darbo grupė Komisijos tvarkomų dokumentų įvertinimui ir perdavimui Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai organizuoti• Įvertinti Komisijos tvarkomas privačių interesų deklaracijas, parengti kriterijus, kuriais remiantis atrinktos deklaracijos bus perduodamos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai;
• parengti dokumentus dėl informacinės sistemos likvidavimo.