Informacija apie Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK) sudarytas darbo grupes ir komisijas konkrečioms užduotims (arba funkcijoms) atlikti, įstaigos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti.

Nr.PavadinimasUžduotys
1Darbo grupė Proaktyvios veiklos valdymo sistemai bei prevencinėms priemonėms sukurti ir įgyvendintiAtsižvelgiant į poreikį, didinti viešojo sektoriaus ir lobistinės veiklos skaidrumą, sukurti Proaktyvios veiklos valdymo sistemą bei kitas prevencines priemones ir pasiruošti jas įgyvendinti.
2Projekto „Privačių interesų registro sukūrimas“ veiklų vykdymo ir administravimo darbo grupėĮgyvendinti projektą „Privačių interesų registro sukūrimas“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“.
3Darbo grupė VTEK administracinių patalpų perkėlimui organizuotiSuderinti su VĮ Turto banku VTEK veiklai tinkamas patalpas, parengti dokumentus patalpų perėmimui, bendradarbiauti su VĮ Turto banku dėl patalpų pritaikymo VTEK poreikiams ir remonto darbų atlikimo, išlaidų už šiuos darbus paskirstymo, organizuoti VTEK administracinių patalpų (inventoriaus, dokumentų ir kt.) perkėlimą, parengti dokumentus ir juos pateikti VĮ Registrų centrui dėl VTEK buveinės pakeitimo.