Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nebuvo atliekamas, nes nebuvo rengiami teisės aktų projektai Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje nurodytais klausimais.