Korupcijos prevencijos įstatymas (KPĮ) (nuo 2022-01-01). Daugiau informacijos apie naująjį KPĮ.

KPĮ nustato pagrindinius korupcijos prevencijos ir nacionalinio saugumo stiprinimo mažinant korupcijos keliamas grėsmes principus, tikslus ir uždavinius viešajame ir privačiame sektoriuose, korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones ir jų teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje.

Korupcijos prevencijos subjektai, formuojantys korupcijos prevencijos politiką teisės aktų nustatyta tvarka:

 • Respublikos Prezidentas
 • Seimas
 • Vyriausybė

Kiti korupcijos prevencijos subjektai:

 • Seimo kontrolieriai;
 • Lietuvos Respublikos prokuratūra;
 • savivaldybių tarybos ir antikorupcijos komisijos;
 • Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;
 • Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija;
 • Viešųjų pirkimų tarnyba;
 • policija ir kitos ikiteisminio tyrimo įstaigos;
 • Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
 • Vyriausybės atstovai;
 • fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie savanoriškai arba vadovaudamiesi šiuo įstatymu ir (ar) kitais teisės aktais vykdo veiklą ar priemones, kuriomis kuriama korupcijai atspari aplinka ar didinamas atsparumas korupcijai.

Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programao 2020 m. lapkričio 4 d. Vyriausybė patvirtino šios programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinį veiklos planą.

Šią Seimo patvirtintą programą pagal savo kompetenciją įgyvendina:

 • ministerijos
 • Generalinė prokuratūra
 • Specialiųjų tyrimų tarnyba
 • Viešųjų pirkimų tarnyba
 • Vyriausioji rinkimų komisija
 • Konkurencijos taryba
 • VTEK
 • kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos