Siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ir savivaldybių įstaigų procedūras bei procesus, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atlieka korupcijos rizikos analizes – išsamiai analizuoja įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu.

2017 –2019 m. korupcijos rizikos analizės Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos veiklos srityse STT neatliko.