2020-2023 m. rugpjūtį Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) VTEK veiklos srityse korupcijos rizikos analizės neatliko.

STT atlieka korupcijos rizikos analizes – korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymą ir nagrinėjimą antikorupciniu požiūriu – siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ar savivaldybės veiklos sritis ar procesus, taip pat viešojo sektoriaus subjektų procedūras ir procesus.

Daugiau informacijos apie korupcijos rizikos analizes.