Asmens duomenų apsauga

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra asmens duomenų valdytoja, juridinio asmens kodas 188736355, buveinės adresas Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 212 4396, faks. (8 5) 261 0867, el.p. [email protected], www.vtek.lt. VTEK paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas: Eglė Ivanauskaitė, tel. (8) 672 63523, el. p. [email protected]

Europos Sąjungos teisės aktai

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą VTEK

Kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą VTEK

VTEK darbo reglamentas

Kiti VTEK teisės aktai, susiję su asmens duomenų apsaugos įgyvendinimu VTEK