Asmens duomenų apsauga

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra asmens duomenų valdytoja, juridinio asmens kodas 188736355, buveinės adresas Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 212 4396, faks. (8 5) 261 0867, el.p. vtek@vtek.lt, www.vtek.lt. VTEK paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas: tel. (8) 672 63523, el. p. dap@vtek.lt

Europos Sąjungos teisės aktai
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą VTEK

Kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą VTEK
VTEK darbo reglamentas ir jo 2020-03-25 paketimas bei 2020-04-08 pakeitimas

Kiti VTEK teisės aktai, susiję su asmens duomenų apsaugos įgyvendinimu VTEK
Asmens duomenų tvarkymo VTEK tvarkos aprašas
Organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo VTEK tvarkos aprašas
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VTEK tvarkos aprašas
Duomenų subjekto prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) forma
VTEK duomenų saugos nuostatai
Asmenų pranešimų ir skundų nagrinėjimo VTEK taisyklės
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo VTEK taisyklės
Informacijos apie VTEK veiklą teikimo visuomenės informavimo priemonėms, viešosios informacijos rengėjams (skleidėjams) ir visuomenei taisyklės