Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Mažoji bendrija ,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai”.

Kontaktiniai duomenys:

Buveinė A. Juozapavičiaus g. 9a-106, Vilnius

Tel. (8 670) 23913

El. p. [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti asmens duomenų tvarkymo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje  atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Komisijoje, galite kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Europos Sąjungos teisės aktai

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą VTEK

Kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą VTEK

VTEK darbo reglamentas

Kiti VTEK teisės aktai, susiję su asmens duomenų apsaugos įgyvendinimu VTEK