Patvirtinti VTEK sprendimu

Privačių interesų deklaravimas

Nusišalinimas ir nusišalinimo nepriėmimas

Interesų derinimas savivaldybių tarybose

Ribojimai dirbti ir atstovauti

Dovanų priėmimas

Interesų konfliktai pirkimuose

Kontrolė

Lobistinė veikla

VTEK darbo organizavimas ir asmenų aptarnavimas

Nuo 2020-08-05 neteko galios:

Patvirtinti VTEK pirmininko įsakymu

Asmens duomenų apsauga

Kita

VTEK pasirašyti susitarimai

  • Bendradarbiavimo susitarimas su Viešųjų pirkimų tarnyba