Patvirtinti VTEK sprendimu

Privačių interesų deklaravimas

Nusišalinimas ir nusišalinimo nepriėmimas

Interesų derinimas savivaldybių tarybose

Ribojimai dirbti ir atstovauti

Ribojimai priimti dovanas ir paslaugas

Interesų konfliktai pirkimuose

Kontrolė

Lobistinė veikla

Įsigalios nuo 2022-01-01:

Galioja:

VTEK darbo organizavimas ir asmenų aptarnavimas

Patvirtinti VTEK pirmininko įsakymu

Asmens duomenų apsauga

Kita

VTEK pasirašyti susitarimai

  • Bendradarbiavimo susitarimas su Viešųjų pirkimų tarnyba