Patvirtinti VTEK sprendimu

Privačių interesų deklaravimas

Nusišalinimas ir nusišalinimo nepriėmimas

Interesų derinimas savivaldybių tarybose

Ribojimai dirbti ir atstovauti

Ribojimai priimti dovanas ir paslaugas

Interesų konfliktai pirkimuose

Kontrolė

Lobistinė veikla

Rekomendacijos:

Prašymų formos:

Deklaracijų formos:

Taisyklės ir kriterijai:

VTEK darbo organizavimas ir asmenų aptarnavimas

Patvirtinti VTEK pirmininko įsakymu

Asmens duomenų apsauga

Kita

VTEK pasirašyti susitarimai

  • Bendradarbiavimo susitarimas su Viešųjų pirkimų tarnyba