Patvirtinti VTEK sprendimu

Privačių interesų deklaravimas

Nusišalinimas ir nusišalinimo nepriėmimas

Interesų derinimas savivaldybių tarybose

Ribojimai dirbti ir atstovauti

Ribojimai priimti dovanas ir paslaugas

Interesų konfliktai pirkimuose

Kontrolė

Lobistinė veikla

Rekomendacijos:

  • VTEK Rekomendacinės gairės dėl lobistinės veiklos ir įtakos teisėkūrai (panaikintos 2023-01-18 VTEK sprendimu Nr. KS-7)

Prašymų formos:

Deklaracijų formos:

Taisyklės ir kriterijai:

VTEK darbo organizavimas ir asmenų aptarnavimas

Patvirtinti VTEK pirmininko įsakymu

Asmens duomenų apsauga

Kita