Patvirtinti VTEK sprendimu

Privačių interesų deklaravimas

Nusišalinimas ir nusišalinimo nepriėmimas

Ribojimai dirbti ir atstovauti

Dovanų priėmimas

Interesų konfliktai pirkimuose

Kontrolė

Lobistinė veikla

VTEK darbo organizavimas ir asmenų aptarnavimas

Nuo 2020-08-05 neteko galios:

Patvirtinti VTEK pirmininko įsakymu

Asmens duomenų apsauga

Kita

VTEK pasirašyti susitarimai

  • Bendradarbiavimo susitarimas su Viešųjų pirkimų tarnyba