2020 m. ketvirtąjį ketvirtį 4-iems VTEK valstybės tarnautojams už nepriekaištingą pareigų atlikimą buvo išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos švenčių proga – 9058,84 Eur.