2021 m. trečiąjį ketvirtį vienam VTEK valstybės tarnautojui buvo išmokėta vienkartinė piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus, pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.