Pirmininkas
Gediminas Sakalauskas

Skyrimas į VTEK ir veikla institucijoje

 • 2021 m. birželio 29 d. Seimo paskirtas (Seimo pirmininkės teikimu) eiti VTEK nario pareigas.
 • 2021 m. liepos 14 d. – 2022 m. gruodžio 8 d. kuravo viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų prevenciją (švietimą, mokymus ir kt.), atitikties pareigūnų tinklo formavimą.
 • Nuo 2022 m. gruodžio 8 d. Seimo paskirtas (Seimo pirmininkės teikimu) VTEK pirmininku.

Biografija

2003 m. baigė viešojo administravimo bakalauro, o 2005 m. – ekonomikos magistro studijas Mykolo Romerio universitete. 2003-2007 m. dirbo Specialiųjų tyrimų tarnyboje, formuojant nulinės tolerancijos korupcijai politiką, kuriant ir diegiant įvairias viešajam sektoriui skirtas antikorupcines priemones. 2007-2012 m. dirbo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK), įgyvendidant viešųjų ir privačių interesų derinimo bei lobistinės veiklos priežiūrą, trejus metus vadovavo VTEK sekretoriatui. 2018-2019 m. dirbo AB „Lietuvos paštas” Saugos ir prevencijos departamente, kuriant ir diegiant antikorupcinės vadybos bei viešųjų ir privačių interesų derinimo sistemas, formuojant rizikų valdymo politiką. 2012 m. įkūrė VšĮ „Praeventi”, teikiančią konsultavimo, mokymų paslaugas korupcijos prevencijos bei interesų derinimo srityse, užsiimančia etikos kodeksų rengimu bei skaidrumo sistemų kūrimu ir diegimu viešojo sektoriaus institucijose bei įstaigose.

Pirmininko pavaduotoja
Virginija Aleksejūnė

Skyrimas į VTEK ir veikla institucijoje:

 • Narės pareigas eina nuo 2022-11-17 Seimo skyrimu (Ministro Pirmininko teikimu).
 • Pirmininko pavaduotojos pareigas VTEK sprendimu eina nuo 2023-01-02.

Biografija:

2003 m. įgijo teisės bakalauro, 2006 m. – teisės magistro laispnį Mykolo Romerio Universitete (MRU). 2004-2007 m. dirbo Valstybinėje lošimų priežiūros tarnyboje, 2007-2008 m. ėjo pareigas Vilniaus apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Nuo 2008 m. dirba Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK): iki 2014 m. ėjo Tyrimų skyriaus vyriausiosios specialistės bei patarėjos pareigas, 2014-2020 m. buvo Prevencijos skyriaus patarėja, 2020-2022 m. ėjo šio skyriaus vedėjos pareigas, buvo Privačių interesų registro (PINREG) modernizavimo darbo grupės vadovė, koordinavo nuotoliniams mokymams bei atitikties tarnybinės etikos reikalavimams įsivertinimui skirtos PINREG posistemės – Tarnybinės etikos standartų sistemos – sukūrimą, kūrė internetinį VTEK pateiktų išaiškinimų portalą prevencijavtek.lt. 2022 m. lapkritį V. Aleksejūnė tapo VTEK nare.

Narys
Dr. Tomas Blinstrubis

Skyrimas į VTEK ir veikla institucijoje

 • Nario pareigas eina nuo 2022-11-10 Seimo skyrimu (Lietuvos teisininkų draugijos teikimu).

Biografija

2002 m. įgijo teisės bakalauro, 2006 m. – teisės magistro, o 2012 m. – teisės daktaro laipsnį Mykolo Romerio universitete (MRU). Studijavo Kylio Christiano Albrechto universitete Vokietijoje, stažavosi Karlo-Francenso universitete Austrijoje, Liucernos universitete Šveicarijoje, Kylio prokuratūroje prie Šlėzvigo-Holšteino federacinės žemės teismo ir Šlėzvigo-Holšteino federacinės žemės vidaus reikalų ministerijoje.

2002-2017 m. dirbo teisininko bei advokato darbą privačiame sektoriuje, 2005-2006 m. dirbo teisės konsultantu VšĮ „Teisinės pagalbos centras“ prie MRU, 2006-2008 m. dėstė Kauno technologijos universitete, nuo 2007 m. dėsto Mykolo Romerio universitete, 2014 m. ėjo Respublikos Prezidento patarėjo pareigas, 2017 m. paskirtas Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) teisėju, o 2019-2022 m. ėjo šio teismo pirmininko pavaduotojo bei Antikorupcijos komisijos pirmininko pareigas, stažavosi Kenigsvinteryje prie Bonos bei Berlyno administraciniame teisme Vokietijoje. Nuo 2022 m. yra praktikuojantis advokatas.

Yra paskelbęs mokslinių publikacijų bei skaitęs mokslinių pranešimų konstitucinės teisės ir teisės filosofijos klausimais.

Narė
Evelina Matulaitienė

Skyrimas į VTEK ir veikla institucijoje

 • 2019 m. lapkričio 20 d. Seimo paskirta (Respublikos Prezidento teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narės pareigas.
 • Nuo 2020 m. sausio 9 d. iki 2023 m. sausio 2 d. VTEK skyrimu ėjo pirmininko pavaduotojos pareigas.
 • Nuo 2020 m. sausio 22 d. kuravo lobistinės veiklos priežiūrą, viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų bei neteisėtos lobistinės veiklos prevenciją, VTEK vykdomą projektą „Privačių interesų registro sukūrimas“.
 • Nuo 2021 m. sausio 20 d. kuravo viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų prevenciją (švietimą, mokymus ir kt.), atitikties pareigūnų tinklo formavimą bei Komisijos vykdomą projektą „Privačių interesų registro” sukūrimas.
 • Nuo 2021 m. liepos 14 d. kuruoja Privačių interesų registro, Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos plėtros darbus ir metodinės pagalbos savivaldybių tarybų etikos komisijoms dėl Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimo teikimą.

Biografija

Baigė ekonomikos bakalauro (2002 m.) ir magistro (2006 m.) studijas Vilniaus universitete. 2002 m. įsidarbino Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK). Nuo 2004 m. daugiau nei dvejus metus dirbo Konkurencijos tarybos Koncentracijos skyriuje. Nuo 2007 m., grįžusi į VTEK, ėjo pareigas Tyrimų skyriuje. Nuo 2015 m. dirbo VTEK Prevencijos skyriaus patarėja, nuo 2017 m. šiam skyriui laikinai vadovavo. Nuo 2018 m. beveik metus buvo VTEK Lobistinės veiklos priežiūros skyriaus vedėja. 2019 m., iki paskyrimo VTEK nare, vadovavo Prevencijos skyriui. Dirbdama VTEK sekretoriate rengė rekomendacijas, vedė mokymus valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, yra skaičiusi pranešimų interesų derinimo bei lobistinės veiklos priežiūros klausimais, atstovavo VTEK kompetencijos klausimais šaliai stojant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją. 2017-2020 m. buvo Privačių interesų registro (PINREG) steigimo projekto vadovė.

Narys
Martinas Žaltauskas

Skyrimas į VTEK ir veikla institucijoje

 • 2019 gruodžio 5 d. Seimo paskirtas (Nevyriausybinių organizacijų tarybos teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas.
 • Nuo 2020 m. sausio 22 d. kuravo švietimą ir mokymus dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo bei atitikties pareigūnų tinklo formavimą.
 • Nuo 2021 m. sausio 20 d. kuruoja VTEK atliekamų tyrimų dėl asmenų elgesio atitikties Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms vykdymą, lobistinės veiklos priežiūrą, neteisėtos lobistinės veiklos prevenciją ir bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės organizacijomis.

Biografija

2005 m. baigė bakalauro studijas Klaipėdos universitete, 2007 m. įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį Vilniaus universitete. Ketverius metus (nuo 2001 m.) vadovavo Klaipėdos nevyriausybinių organizacijų informacijos centrui. 2005-2019 m. ėjo Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktoriaus pareigas. 2010-2012 m. Vilniaus universitete dėstė programų ir projektų valdymo bei strateginio planavimo tema. 2017-2019 m. ėjo Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko pareigas. Yra paskelbęs publikacijų pilietiškumo ir pilietinės visuomenės, vystomojo bendradarbiavimo bei savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo metodikos temomis. 2013 m. Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanotas Atminimo ženklu už asmeninį indėlį prisidedant prie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai.

Pagalba telefonu
Dėl deklaravimo:
Giedrius Korsakas
8 603 88 386
Dėl interesų derinimo:
Artūras Paliušis
8 647 17 609
Gintarė Veitė
8 647 17 536
Dėl lobistinės veiklos:
Roberta Šveistienė
8 673 60 455
Agnė Zamblauskienė
8 647 17 596
Eglė Vaičaitienė
8 600 13 452