• 2023 m. kovo 16 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) posėdyje VTEK pirmininkas Gediminas Sakalauskas nusišalino nuo klausimo dėl nuomonės pateikimo AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos, kuri turi sutartinių santykių su G. Sakalausko artimo asmens darboviete, valdybos pirmininkui. Pagal VTEK įstatymo 13 straipsnio 3 dalį sprendimus dėl pirmininko nusišalinimo priima VTEK posėdyje. VTEK nariai, įvertinę pirmininko G. Sakalausko įvardintą privatų interesą, nusprendė pareikšto nusišalinimo nepriimti, kadangi nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti.