2019-09-27

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas Edmundas Sakalauskas ir narė Dalia Paulauskaitė dalyvavo ir pasisakė Seimo Antikorupcijos komisijos trečiadienį organizuotuose mokymuose, skirtuose savivaldybių Antikorupcijos komisijų (SAK) atstovams.

Seimo Antikorupcijos komisijos teigimu, šio renginio tikslas – padėti SAK atstovams sėkmingai veikti savivaldybėse, sudaryti sąlygas SAK pirmininkams bei nariams kelti probleminius klausimus ir bendrai ieškoti sprendimo būdų, o vadovaujantis šia informacija atitinkamai tobulinti teisės aktus. Renginyje buvo pabrėžiama tarpinstitucinio bendradarbiavimo, sinergijos svarba.

VTEK pirmininkas renginyje priminė, jog nuo ateinančių metų sausio įsigalioja naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, kuris įpareigos deklaruojančius asmenis deklaruoti tik privačius interesus. „Kitais metais atsiras ir VTEK kuriamas Privačių interesų registras (PINREG), kuris palengvins deklaravimo procesą. Deklarantams nebereikės patiems prisiminti, kad reikia pateikti deklaraciją – ji pati „ateis“ pas deklarantą – sistema siųs priminimus ir sugeneruos išankstines deklaracijas. Iš valstybinių registrų ir informacinių sistemų gautus duomenis – tiek darbovietes, tiek sandorius ir kita – registras pateiks deklaruojančiajam, taigi tereikės palikti tik tai, kas sudaro privatų interesą. Deklarantams tai bus didžiulis palengvinimas“, – sakė E. Sakalauskas.

Tęsdama VTEK pirmininko išsakytas mintis, VTEK narė D. Paulauskaitė sakė, kad svarbu stengtis, jog valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys ir valstybinės institucijos bei įstaigos turėtų kuo didesnį visuomenės pasitikėjimą, o institucinių veikloje atsirastų daugiau sinergijos. Kalbėdama apie SAK veiklą, VTEK narė užsiminė apie antikorupcinės aplinkos kūrimo svarbą, savivaldybėse priimamų sprendimų antikorupcinės analizės stiprinimą.

Mokymų dalyviai dalyvavo diskusijoje, uždavinėjo klausimus VTEK nariams bei kitiems pranešėjams, išsakė savo pastebėjimus.

Apie SAK vaidmenį antikorupcinio teisės aktų vertinimo srityje, korupcijos pasireiškimo tikimybės savivaldybėje nustatymo, savivaldybės kovos su korupcija programos rengimo srityje pasakojo Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai. Pranešimą viešųjų pirkimų savivaldybėse problematikos tema skaitė Viešųjų pirkimų tarnybos atstovė, Seimo kontrolierių įstaigos atstovas kalbėjo apie SAK veiklą, siekiant užkirsti kelią pareigūnų piktnaudžiavimui, biurokratizmui ar kitokiems žmogaus teisių ir laisvių pažeidimams viešojo administravimo srityje.

VTEK informacija