2019-10-04

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) Prevencijos skyriaus atstovai dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje vykusioje diskusijoje „Privačių interesų deklaravimas ir viešojo intereso prioritetizavimas kaip priemonė kuriant korupcijai atsparią aplinką“.

Renginio metu VTEK Prevencijos skyriaus vedėja Evelina Matulaitienė pristatė esmines viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo naujoves, įsigaliosiančias nuo 2020-ųjų. Pagrindinė naujovė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (VPIDĮ) – nauja privačių interesų deklaravimo tvarka. Nuo kitąmet deklaruojantys asmenys deklaracijoje privalės nurodyti savo privačius interesus.

Privatų interesą naujasis teisės aktas apibrėžia kaip deklaruojančio ar jam artimo asmens suinteresuotumą asmenine turtine ar neturtine nauda, moralinę skolą, moralinį įsipareigojimą (ar kitą panašaus pobūdžio interesą) deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas. Deklaruojančio asmens privačiais interesais nebūtų laikomi su artimais asmenimis susiję duomenys, kurie deklaruojančiam asmeniui objektyviai negali būti žinomi.

Visų deklaruojančių asmenų pateiktos aktualios privačių interesų deklaracijos nuo kitų metų bus viešos ir skelbiamos VTEK interneto svetainėje (palyginimui – šiuo metu galiojančio įstatymo nuostatos dėl deklaracijų viešumo taikomos maždaug 40 proc. deklaruojančių asmenų).

VTEK Prevencijos skyriaus vyresnysis patarėjas Artūras Petras Paliušis savo pranešime išdėstė aktualias viešųjų ir privačių interesų konfliktų problemas bei jų sprendimų būdus. Interesų konfliktą įstatymas apibūdina kaip situaciją, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Diskusijoje taip pat dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos, Vilniaus politikos analizės instituto, VĮ „Registrų centras“ ir AB „Lietuvos paštas“. Renginį organizavo Specialiųjų tyrimų tarnyba.

VTEK informacija