2019-10-17

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) galutiniu ir neskundžiamu sprendimu atmetė buvusio Kauno tardymo izoliatoriaus (KTI) struktūrinio padalinio vadovo skundą dėl jam nepalankaus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimo.

2017 m. kovą VTEK nusprendė, kad KTI struktūrinio padalinio vadovas, nenusišalinęs izoliatoriuje sprendžiant su akcinėmis bendrovėmis, kuriuose jis turėjo verslo interesų, susijusių ūkinių klausimų ir privačių interesų deklaracijoje nenurodęs su šiomis bendrovėmis jį siejančių ryšių, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo imperatyvius reikalavimus, įpareigojančius vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti ir prievolę nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.

VTEK savo sprendime pažymėjo, kad Kauno tardymo izoliatoriui vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir jų pagrindu sudarant paslaugų teikimo sutartis su verslo įmonėmis, šiose procedūrose dalyvavo privačių interesų minėtose įmonėse turintis, vadovaujančias pareigas izoliatoriuje einantis valstybės tarnautojas, kaip tik atsakingas už pirkimų skaidrumą. Todėl toks KTI struktūrinio padalinio vadovo elgesys pakenkė Kauno tardymo izoliatoriaus prestižui ir reputacijai, sukėlė pagrįstų visuomenės abejonių dėl įstaigos, kurioje jis dirba, priimamų sprendimų nešališkumo.

LVAT, palikęs galioti VTEK sprendimą, konstatavo, kad VTEK ne tik nustatė akivaizdų tarnybinės etikos normų pažeidimą, bet ir pagrįstai sprendė, kad pažeidimas sukėlė neigiamas pasekmes. Todėl ginčijamas VTEK sprendimas, LVAT vertinimu, yra teisėtas.

VTEK informacija