2019-10-31

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) neskundžiamai paliko galioti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimą, kuriuo buvo konstatuotas pažeidimas vadovaujančias pareigas einančiam Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) darbuotojui.

2017 m. VTEK nustatė, kad administravimo įgaliojimus turintis LNOBT darbuotojas laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų, todėl pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.

Teismui skundą pateikęs darbuotojas ginčijo, kad neturi administravimo įgaliojimų, nors ir eina vadovaujančias pareigas biudžetinėje įstaigoje. LVAT teigimu, iš darbuotojo pareiginės instrukcijos matyti, kad jis turėjo įgaliojimus valdyti, kontroliuoti kitų darbuotojų drausmę darbo metu, sudaryti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kontroliuoti darbo patalpų bei inventoriaus būklę ir t.t. Atsižvelgiant į tai, jam taikoma pareiga deklaruoti privačius interesus, tačiau darbuotojas jos tinkamai neįvykdė.

Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas (Vilniaus apygardos administracinis teismas) taip pat pabrėžė, kad administravimo įgaliojimai sietini ir su įstaigos vidiniu administravimu: dalyvavimu vidinės veiklos organizavimo procesais, teise kontroliuoti pavaldžius asmenis, duoti jiems privalomus vykdyti nurodymus.

Privačių interesų deklaravimą reglamentuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Jame numatyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis laikomi ir asmenys, kurie dirba biudžetinėse įstaigose ir turi administravimo įgaliojimus.

VTEK informacija