2019-12-05

Naujas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narys Martinas Žaltauskas šiandien prisiekė Seime. Praėjusią savaitę į šias pareigas jį paskyrė Seimas, atsižvelgęs į Nevyriausybinių organizacijų tarybos teikimą. Neprisiekęs Lietuvos valstybei, VTEK narys negali eiti pareigų. M. Žaltauskas į pareigas paskirtas pasibaigus antrajai VTEK narės Dalios Paulauskaitės kadencijai.

M. Žaltauskas 2005 m. baigė bakalauro studijas Klaipėdos universitete, 2007 m. įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį Vilniaus universitete. Ketverius metus (nuo 2001 m.) vadovavo Klaipėdos nevyriausybinių organizacijų informacijos centrui. 2005-2019 m. ėjo Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktoriaus pareigas. 2010-2012 m. Vilniaus universitete dėstė programų ir projektų valdymo bei strateginio planavimo tema. Yra paskelbęs publikacijų pilietiškumo ir pilietinės visuomenės, vystomojo bendradarbiavimo bei savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo metodikos temomis. 2013 m. Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanotas Atminimo ženklu už asmeninį indėlį prisidedant prie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai.

VTEK – Seimo įsteigta nepriklausoma kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją. VTEK sudaroma iš penkių narių. Jie skiriami iš nepriekaištingos reputacijos, aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip penkerių metų darbo stažą turinčių Lietuvos Respublikos piliečių. VTEK narys yra valstybės pareigūnas. VTEK nario kadencija – penkeri metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

VTEK nariai, eidami pareigas, yra nepriklausomi, negali būti saistomi jokiais interesais ir vadovaujasi tik teisės aktais bei etikos normomis. VTEK klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai posėdžiuose. VTEK posėdžiai, sprendimai ir vardiniai balsavimo rezultatai yra vieši.

VTEK informacija