2020-01-20

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas Edmundas Sakalauskas ir jo pavaduotoja Evelina Matulaitienė susitiko su Seimo Etikos ir procedūrų komisijos (SEPK) pirmininku Antanu Matulu ir šios komisijos pirmininko pavaduotoja Aušrine Norkiene bei patarėjomis.

Susitikimo metu aptartos abiejų komisijų bendradarbiavimo galimybės, naujos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatos, taip pat priemonės, kurių reikėtų imtis, kad būtų tinkamai įgyvendintos Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) rekomendacijos.

GRECO savo rekomendacijose pabrėžė, kad turėtų būti stiprinamas institucijų, kurios prižiūri, kaip Seimo nariai, teisėjai ir prokurorai laikosi elgesio, interesų konfliktų ir panašių taisyklių, bendradarbiavimas.

VTEK ir SEPK vadovai taip pat aptarė priemones, kurių reikėtų imtis užtikrinant veiksmingą Seimo narių privačių interesų deklaravimo ir kitų elgesio taisyklių vykdymo priežiūrą, ugdant bei didinant informuotumą – ir taip užtikrinti Seimo atsparumą korupcijai tiek instituciniu lygmeniu (mokymai, diskusijos institucijų lygmeniu etikos klausimais, susijusiais su Seimo narių elgesiu ir kt.), tiek individualiai (konsultavimas).

Nuo 2020-01-01 Įsigaliojo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ) nauja redakcija. Be kitų pakeitimų šiame teisės akte iš esmės pakeista privačių interesų deklaravimo koncepcija, o Seimo narių privačių interesų deklaravimo kontrolė pavesta SEPK.

Su kitais pagrindiniais teisinio reglamentavimo pokyčiais galima susipažinti čia.

VTEK ir SEPK informacija