2020-06-12

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas Edmundas Sakalauskas, nariai ir sekretoriato atstovai ketvirtadienį diskutavo apie lobistinės veiklos priežiūros Lietuvoje aktualijas. Į nuotoliniu būdu vykusį pokalbį savo požiūrį išsakyti buvo pakviesti ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) vadovas Sergejus Muravjovas bei Iniciatyvų vadovė Ieva Dunčikaitė.

Diskusijoje kalbėta apie Lietuvoje kylančias abejones dėl esamo lobistinės veiklos reglamentavimo, aptartos gerosios užsienio šalių praktikos bei su šia veikla susijusių duomenų atvėrimas visuomenei. VTEK atstovai pažymėjo, kad Airija šiuo metu turi daugiau nei 2 tūkst. registruotų lobistų, kurie už lobistinę veiklą turi atsiskaityti kas keturis mėnesius. Palyginimui, Lietuvoje registruotų lobistų šiai dienai – 107, o deklaruoti lobistinę veiklą būtina per 7 dienas nuo jos pradžios. Taip pat paminėta Prancūzija, kuri kelia tikslą identifikuoti asmenis ir organizacijas, užsiimančias lobistine veikla. Lobistai įpareigoti nurodyti ne tik standartinius duomenis apie vykdomą lobistinę veiklą (užsakovą, teisės aktą ir kt.), bet ir per metus lobistinei veiklai siekiančias išlaidas. Už lobistinės veiklos priežiūrą atsakinga Prancūzijos Visuomeninių reikalų skaidrumo tarnyba (angl. High Authority for Transparency in Public Life), gavusi informacijos apie galimą pažeidimą, siunčia lobistui oficialų įspėjimą. Jei lobistas šio įspėjimo nepaiso, už pažeidimą tokiam asmeniui gali būti skirta net laisvės atėmimo iki vienerių metų bausmė ir 15 tūkst. Eur bauda.

Taip pat VTEK atstovai paminėjo Čilės Skaidrumo tarybos pasitelktus didelių duomenų kiekių valdymo ir patrauklaus pateikimo visuomenei instrumentus, kuriais didina visuomenės informuotumą apie šalyje vykdomą lobistinę veiklą. Čilėje duomenys priežiūros institucijos svetainės lankytojams buvo pateikti pritaikius metodą, jungiantį statistiką, grafinį dizainą bei IT technologijas. Dėl to susidomėjimas lobistų daroma įtaką teisėkūros procesams šalyje išaugo, šia informacija savo darbe nuolat remiasi žiniasklaida, skelbdama kokių pasiūlymų, dėl kokio reguliavimo ir kieno užsakymu sulaukia sprendimus viešajame sektoriuje priimantys asmenys.

Diskusijos metu TILS vadovas išsakė savo nuomonę dėl šiuo metu parlamente pateiktų siūlymų tobulinti lobistinės veikos reglamentavimą ir pabrėžė, kad teigiamai žvelgia į iniciatyvas, kurių tikslas išskaidrinti įtakos darymą. Pasak jo, įstatyminio reguliavimo tikslas turėtų būti padėti sprendimų priėmėjams priimti pagrįstus sprendimus, kai sudaroma galimybė žinoti, ar jie bendrauja su įvairių interesų grupių atstovais ir ar užtikrina skirtingų institucijų, organizacijų, bendruomenių atstovams vienodą prieigą prie diskusijų.

Susitikimo dalyviai apsikeitė nuomonėmis ir visi pritarė tam, jog itin svarbu, kad duomenys apie teisėkūros procesams daromą įtaką būtų atviri ir prieinami visuomenei. Taip pat kalbėta apie VTEK rekomendacijų ir tikslinės pagalbos būtinybę lobistine veikla užsiimantiems asmenims bei asmenims, kuriems siekiama daryti įtaką lobistine veikla.

Susitikime taip pat kalbėta apie modernizuojamą Lobistinės veiklos duomenų tvarkymo informacinę sistemą, kurios įdiegimu šiuo metu rūpinasi VTEK. Projekto tikslas – siekti skaidresnės lobistinės veiklos ir, panaudojant naujausias informacines ir ryšių technologijas pažangioms elektroninėms paslaugoms sukurti, sumažinti biurokratinę naštą ne tik registruotiems lobistams, bet ir asmenims, siekiantiems jais tapti. Pasinaudojant šios sistemos teikiamomis galimybėmis, registruotis lobistais bei gauti konsultacijas asmenys galės internetu, o VTEK galės užtikrinti efektyvesnę lobistinės veiklos deklaracijų kontrolę. Taip pat bus optimizuotos paieškos ir analizės funkcijos, kurios palengvins duomenų prieigą visuomenei.

VTEK informacija