2020-10-16

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai penktadienį dalyvavo susitikime-diskusijoje teisėjų profesinės etikos tema. Atsižvelgdami į teismų veiklos specifiką, VTEK pirmininkas Edmundas Sakalauskas, pirmininko pavaduotoja Evelina Matulaitienė ir Prevencijos skyriaus vedėja Virginija Aleksejūnė su šalies teisėjais bei teismų pirmininkais aptarė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo aktualijas, interesų konfliktų valdymą, dovanų priėmimo apribojimus, tinkamą privačių interesų deklaravimą.

Taip pat susitikimo metu Teisėjų etikos ir drausmės komisijos (TEDK) pirmininkas Aurelijus Gutauskas skaitė pranešimą „Teisėjų profesinė etika nepriklausomumo ir nešališkumo principų užtikrinimo kontekste”. Pranešime jis apibendrino kelių metų TEDK veiklos praktiką, aptarė pagrindinius iššūkius sprendžiant teisėjų etikos ir drausmės klausimus, pabrėžė ypatingą teisėjų statusą ir būtinybę jiems vadovautis aukščiausiais elgesio standartais. Atitinkamų elgesio standartų svarbą A. Gutauskas akcentavo ir privačiame teisėjų gyvenime, pavyzdžiui, reiškiantis socialiniuose tinkluose.

Susitikimą-diskusiją organizavo Nacionalinės teismų administracija bei Teisėjų etikos ir drausmės komisija.

VTEK informacija