2020-11-26

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) primena, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustoję eiti asmenys tam tikrais atvejais turi „atvėsti“. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (VPIDĮ) draudžia įsidarbinti vienerius metus juridiniame asmenyje, kurį baigusysis valstybinę tarnybą prieš tai kontroliavo, prižiūrėjo ar sprendė jo finansavimo, turto klausimus. Šių ribojimų tikslas – užkirsti kelią savavališkam naudojimuisi valdžia ir leisti valstybinę tarnybą baigusiam asmeniui bei jo ar jos kolegoms apsiprasti su pasikeitusiu statusu.

Pastaruoju metu asmenys vis dažniau kreipiasi išaiškinimo dėl su tarnybos pabaiga siejamų apribojimų. VTEK rekomenduoja kaskart įsivertinti savo per paskutinius vienerius metus dirbant valstybinėje tarnyboje priimtus sprendimus. Jeigu pastarieji buvo susiję su juridiniu asmeniu, kuriame norima įsidarbinti – vykdyta juridinio asmens priežiūra ar kontrolė, jam buvo skirta lėšų ar spręsta dėl turto – ir nuo šių sprendimų nepraėjo vieneri metai, dirbti tame juridiniame asmenyje yra griežtai draudžiama.

VTEK pabrėžia, kad ribojimai dirbti asmeniui taikomi nustojus eiti konkrečias pareigas valstybinėje tarnyboje, net jei jis ar ji ketina tęsti darbą valstybinėje tarnyboje einant kitas pareigas. Taigi, pavyzdžiui, jei baigdamas(-a) kadenciją kuris(-i) nors ministras(-ė) skyrė lėšų ministerijai pavaldžiai įstaigai, o baigęs kadenciją jis ar ji įsidarbina šioje įstaigoje, VTEK tokiu atveju galėtų pradėti tyrimą.

Baigusiems tarnybą taip pat galioja ir draudimas atstovauti. Pastarasis, skirtingai nei draudimas įsidarbinti, taikomas tada, kai asmuo nebeina jokių pareigų valstybinėje tarnyboje. Tokiu atveju asmuo negali vienerius metus atstovauti kitiems asmenims savo buvusioje darbovietėje, o jei ji priklauso įstaigų sistemai – bet kurioje tos sistemos įstaigoje. Taip pat vienerius metus draudžiama atstovauti asmenims institucijose ir įstaigose klausimais, kurie buvo priskirti valstybinėje tarnyboje dirbusio asmens tarnybinėms pareigoms. Tikslas – neleisti pasinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija, tarnybos metu įgytomis praktinėmis žiniomis, susiformavusiais ryšiais, pažintimis, santykiais su buvusiais bendradarbiais ir vadovais.

Dar vienas hipotetinis pavyzdys: jei kadenciją ką tik pabaigęs(-usi) ministras(-ė) savo buvusioje ministerijoje prašytų išduoti veiklos leidimą įstaigai, kurioje jis ar ji pradėjo dirbti ir dar yra nepraėjęs vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpis, VTEK galėtų spręsti dėl tyrimo pradėjimo.

Pagal dar vasarą įsigaliojusį naują reglamentavimą, asmenys gali kreiptis į VTEK dėl išimčių taikymo. Tuomet VTEK vertina surinktus duomenis apie konkrečią situaciją ir tai, ar apribojimų taikymas kenktų visuomenės ar valstybės interesams, prieštarautų VPIDĮ paskirčiai ir kitiems tarnybinės etikos bei elgesio normas reglamentuojantiems teisės aktams. Pirmąjį tokį sprendimą VTEK priėmė spalį ir išimties nesuteikė.

VTEK primena, kad yra priėmusi Rekomendacijas dėl apribojimų dirbti ir atstovauti įgyvendinimo, su kuriomis galima susipažinti VTEK interneto svetainėje.

Visi minėtieji ribojimai yra viena iš kovos su korupcija priemonių. Panašūs draudimai galioja ir kitose Europos Sąjungos bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse narėse. Įvairių ribojimų pasibaigus tarnybai trukmė jose siekia nuo vienerių (pvz. Estijoje, Latvijoje) iki penkerių metų (pvz. Vokietijoje).

VTEK informacija