2020-12-09

Tarptautinei antikorupcijos dienai skirtame „Skaidrumo akademijos“ atidarymo renginyje trečiadienį dalyvavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas Edmundas Sakalauskas, pavaduotoja Evelina Matulaitienė, komisijos nariai bei sekretoriato atstovai.

Šiuo projektu, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir koordinuoja Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), siekiama paskatinti šalies korupcijos prevencijos ekspertus dalytis metodine pagalba bei gerąja patirtimi su viešojo sektoriaus organizacijomis. Pastarosios, savanoriškai dalyvaudamos „Skaidrumo akademijoje“, pasisems žinių, kaip kurti korupcijai atsparią aplinką, o ekspertai, savanoriškais pagrindais vesdami mokymus, padės organizacijoms įsivertinti antikorupcinę būklę bei diegti įvairias skaidrumą didinančias prevencijos priemones.

VTEK su „Skaidrumo akademijos“ dalyviais dalysis savo ekspertinėmis žiniomis interesų derinimo, privačių interesų deklaravimo bei skaidrios lobistinės veiklos užtikrinimo srityse. Prisidėdama prie projekto, VTEK sieks, kad valdžios įstaigos ir jose dirbantys asmenys etiškai tarnautų žmonėms, gebėtų atpažinti interesų konfliktus ir jų vengti, skirtų skaidriai daromą įtaką teisėkūrai nuo neteisėtai šioje srityje atliekamų veiksmų.

Projekte kaip ekspertai taip pat dalyvaus Viešųjų pirkimų tarnyba, Valstybės kontrolė, Valdymo koordinavimo centras bei kiti asmenys – savo sričių profesionalai. Planuojama, kad ekspertų ratas nuolat plėsis.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) atkreipia dėmesį, kad Lietuvos korupcijos kontrolės rodikliai išlieka prastesni nei EBPO Europos valstybių vidurkis, pabrėžiamas korupcijos, kaip paplitusios problemos suvokimas visuomenėje. 2019 m. duomenimis, pagal Transparency International Korupcijos suvokimo indeksą, Lietuvai skirta 35 vieta iš 180 pasaulio valstybių.

Skaičiuojama, kad dėl korupcijos Lietuva kasmet praranda nuo 1,3 iki 3,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Šaliai pasiekus EBPO Europos šalių korupcijos kontrolės lygio vidurkį, teigiamas efektas BVP galėtų siekti maždaug 1,6 mlrd. eurų per metus.

VTEK, STT ir LR Prezidento kanceliarijos informacija