2021-01-21

Įtakos teisėkūrai ir lobistinės veiklos reguliavimo naujoves ketvirtadienį Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos bei Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžiuose pristatė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narys Martinas Žaltauskas. Aptarta Teisėkūros pagrindų ir Lobistinės veiklos įstatymų pakeitimų svarba viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms (NVO).

VTEK narys pristatė ir VTEK interneto svetainėje sausio pradžioje pradėjusią veikti Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS), kurioje galima registruotis įtaką teisėkūrai darančiu asmeniu. Jais nuo šių metų gali savanoriškai tapti tie, kuriems Lobistinės veiklos įstatymas netaikomas. Tarp tokių – ir NVO.

Tapę įtakdariais teisėkūrai, asmenys įgija įvairių teisių. Pavyzdžiui, jie gali teikti pasiūlymus ir paaiškinimus dėl teisės aktų projektų turinio ir rengimo, dalyvauti juos rengiant ir patys tokius projektus rengti. Jiems suteikiama teisė įtikinėti įstaigas ar kitus teisėkūroje dalyvaujančius subjektus, kad yra tikslinga priimti tam tikrą teisės aktą arba jo nepriimti. Taip pat įtakdariai teisėkūrai gali dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose dėl teisės aktų projektų ir daug greičiau, nei kiti asmenys gauti informaciją iš institucijų.

Darytą įtaką dėl teisėkūros įtakdariai turi deklaruoti visuomenei sistemoje SKAIDRIS kartą per metus. Jų deklaracijos yra viešos.

Naujuoju reglamentavimu siekiama užtikrintų skaidrų, atvirą ir viešą teisėkūros procesą.

VTEK informacija