2021-01-27

Pirmieji įtakdarių teisėkūrai statusą įgijo Vartotojų teisių institutas ir asociacija Aplinkosaugos koalicija. Juos įregistravo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Tai naujas reiškinys Lietuvoje, įteisintas tik šiemet. Įtaką teisėkūrai siekiančių daryti asmenų statusą gali savanoriškai gauti tie, kurie nelaikomi lobistais pagal Lobistinės veiklos įstatymą. Tarp jų – ir nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos, religinės bendruomenės bei viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai.

Siekdami tapti įtakdariais teisėkūrai, asmenys turi pateikti atitinkamą prašymą per VTEK administruojamą Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS) ir sumokėti vienkartinę 10 Eur valstybės rinkliavą.

Tapę įtakdariais teisėkūrai, asmenys įgija įvairių teisių. Pavyzdžiui, jie gali iš įstaigų gauti nuolatinius leidimus patekti į jų patalpas, daug greičiau, nei kiti asmenys gauti informaciją iš institucijų apie rengiamus teisės aktų projektus, teikti siūlymus ir paaiškinimus dėl teisės aktų projektų, dalyvauti juos rengiant ir patys tokius projektus rengti. Jiems suteikiama teisė įtikinėti įstaigas ar kitus dalyvaujančius teisėkūroje, dalyvauti posėdžiuose, susitikimuose ir pasitarimuose dėl teisės aktų projektų.

Siekiant užtikrinti viešumą ir skaidrumą, darytą įtaką dėl teisėkūros įtakdariai turi deklaruoti visuomenei kartą metuose per SKAIDRIS. Jų deklaracijos yra viešos. Tokios veiklos nedeklaruojantį asmenį VTEK turi teisę išbraukti iš įtaką teisėkūrai siekiančių daryti asmenų sąrašo.

Deklaruoti patirtą įtaką dėl teisėkūros savanoriškai gali Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai, viceministrai, Vyriausybės, ministerijų kancleriai, parlamentinių politinių partijų vadovai, merai, savivaldybių tarybų nariai, savivaldybių administracijų direktoriai ir jų pavaduotojai. Šias deklaracijas taip pat numatyta viešai skelbti sistemoje SKAIDRIS.

Be įtakdarių, šiandien VTEK įregistravo ir 8 lobistus. Jais tapo asociacija Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, Lietuvos nacionalinių vežėjų automobiliais asociacija „Linava”, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija, Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija, Pakuotės atliekų perdirbėjų asociacija ir du fiziniai asmenys – advokatų profesinės bendrijos Šenavičius ir partneriai „Response” Vytautas Šenavičius bei Lietuvos ornitologų draugijos direktorius Liutauras Raudonikis.

Šie asmenys vykdomą lobistinę veiklą turės deklaruoti per 7 dienas sistemoje SKAIDRIS, tą patį turės padaryti ir jų lobistinę įtaką patyrę valstybės politikai, tarnautojai ir pareigūnai.

VTEK informacija