2021-02-02

Dar du juridiniai asmenys tapo įtakdariais teisėkūrai – Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma ir VšĮ „NVO teisės institutas”. Įtaką jos ketina daryti vidaus ir užsienio reikalų, švietimo ir mokslo, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, teisės ir teisėtvarkos srityse. Asociacijas įregistravo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Nuo šių metų įtakdariais teisėkūrai gali savanoriškai tapti tie, kurie nelaikomi lobistais pagal Lobistinės veiklos įstatymą – pavyzdžiui, viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos, religinės bendruomenės bei viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai.

Pirmieji įtakdariai teisėkūrai įregistruoti praėjusią savaitę. Jais tapo Vartotojų teisių institutas ir asociacija Aplinkosaugos koalicija.

Turėdami šį statusą, asmenys įgija įvairių teisių. Pavyzdžiui, jie gali iš įstaigų gauti nuolatinius leidimus patekti į jų patalpas, daug greičiau, nei kiti asmenys gauti informaciją iš institucijų apie rengiamus teisės aktų projektus, teikti siūlymus ir paaiškinimus dėl teisės aktų projektų, dalyvauti juos rengiant ir patys tokius projektus rengti. Jiems suteikiama teisė įtikinėti įstaigas ar kitus dalyvaujančius teisėkūroje, dalyvauti posėdžiuose, susitikimuose ir pasitarimuose dėl teisės aktų projektų.

Siekdami tapti įtakdariais teisėkūrai, asmenys turi pateikti atitinkamą prašymą per VTEK administruojamą Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS) ir sumokėti vienkartinę 10 Eur valstybės rinkliavą.

Šiemet darytą įtaką teisėkūrai įtakdariai turės deklaruoti kitąmet, iki vasario 1 d. per sistemą SKAIDRIS. Jų deklaracijos viešos. Įtakos teisėkūrai nedeklaruojantį asmenį VTEK gali pašalinti iš įtaką teisėkūrai siekiančių daryti asmenų sąrašo.

VTEK informacija