2021-02-11

Per pastarąjį pusantro mėnesio lobistais tapo daugiau nei pusšimtis asmenų, kai per visus praėjusius metus tokį norą buvo pareiškę 17. Tai lėmė šiųmetės naujovės Lobistinės veiklos įstatyme. Viena iš jų – lobistu jau gali tapti ir juridinis asmuo.

Naujais lobistais Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį įregistravo: Maisto papildų gamintojų asociaciją, Lietuvos pramoninkų konfederaciją, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociaciją, Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociaciją, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją, Lietuvos saulės energetikos asociaciją, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociaciją, Lietuvos karjerų asociaciją, konsultacines paslaugas teikiančią UAB „Rex consultorum” bei asociacijas „Kauno vežėjų klubas” ir „Lietuvos aeroklubas”. Jų vardu lobistinę veiklą vykdys įgalioti atstovai – šių juridinių asmenų dalyviai, valdymo organų nariai arba darbuotojai. Teisė vykdyti lobistinę veiklą taip pat suteikta ir vienam fiziniam asmeniui – AB „Telia Lietuva” generalinio vadovo asistentei Ievai Malcevičiūtei.

Vykdomą lobistinę veiklą lobistai turi deklaruoti VTEK per 7 dienas Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), tą patį turės padaryti ir jų lobistinę įtaką patyrę asmenys.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija paprašė iš lobistų sąrašo išbraukti jos darbuotojus, kurie anksčiau lobistais buvo įregistruoti kaip fiziniai asmenys – Evaldą Čepulį, Mantą Paulauską, Ramunę Gurklienę, Tomą Gėdrimą ir Valdą Lukoševičių. Taigi iš viso šiuo metu Lietuvoje – 158 lobistai.

Didžiulį susidomėjimą sukėlė ir šiemet atsiradęs įtakdario teisėkūrai statusas. Jų jau įregistruota 14. Tai asmenys, kurie taip pat gali įtikinėti asmenis teikdami siūlymus dėl teisės aktų, tačiau nėra laikomi lobistais pagal Lobistinės veiklos įstatymą. Siekdami skaidrumo, įtakdariais teisėkūrai gali savanoriškai tapti viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos, religinės bendruomenės bei viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai.

VTEK šį statusą trečiadienį suteikė Nacionalinei nevyriausybinių organizacijų koalicijai, Nacionalinio švietimo NVO tinklui, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai, Lietuvos vartotojų organizacijų aljansui, paramos fondui „Rigra”, koordinaciniam centrui „Gilė”, gamtos apsaugos asociacijai „Baltijos vilkas”, Lietuvos negalios organizacijų forumui, Lietuvos paraplegikų asociacijai, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklui.

Šiemet darytą įtaką teisėkūrai įtakdariai turės deklaruoti kitąmet iki vasario 1 d. per sistemą SKAIDRIS. Jų deklaracijos viešos. Įtakos teisėkūrai nedeklaruojantį asmenį VTEK gali pašalinti iš įtaką teisėkūrai siekiančių daryti asmenų sąrašo.

Būdami įtakdariais teisėkūrai, asmenys gali daug greičiau, nei kiti gauti informaciją iš institucijų apie rengiamus teisės aktų projektus, gauti nuolatinius leidimus patekti į įstaigų patalpas, teikti siūlymus ir paaiškinimus dėl teisės aktų projektų, dalyvauti juos rengiant ir patys tokius projektus rengti.

Siekdami tapti įtakdariais teisėkūrai, asmenys turi pateikti atitinkamą prašymą per SKAIDRIS ir sumokėti vienkartinę 10 Eur valstybės rinkliavą.

VTEK informacija