2021-02-19

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) išplėstiniame nuotoliniame posėdyje penktadienį Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai pristatė savivaldybių tarybų nariams parengtas rekomendacines gaires dėl galimų interesų konfliktų valdymo.

„Mūsų veikla yra nukreipta į mokymus ir konsultavimą. Turint šias gaires prieš akis, yra lengviau susivokti, kadangi sprendžiant klausimus savivaldybės taryboje būna klausimų, kai nusišalinti nereikia, o būna tokių, kai nusišalinti būtina. Gairės yra rekomendacinio pobūdžio ir gali praversti ne tik savivaldybių tarybų narių, bet ir savivaldybių tarybų Etikos komisijų veikloje. Dokumente esančiose lentelėse išanalizuotos 277-ios situacijos pagal pastaraisiais metais iš savivaldybių tarybų gautus paklausimus ir VTEK atliktus tyrimus“, – sakydamas įžanginį pristatymo žodį teigė VTEK pirmininkas Edmundas Sakalauskas. Jis pakvietė aktyviai naudotis parengtomis gairėmis, o prireikus konsultacijos – nedvejojant kreiptis į VTEK, kuri visuomet stengsis padėti.  

VTEK pirmininkas taip pat priminė, kad už Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo kontrolę yra atsakinga ne tik VTEK, bet ir institucijų ar įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys, kurie taip pat visuomet gali kreiptis į VTEK iškilus klausimų ar prireikus pagalbos įgyvendinant savo funkcijas.

Gaires posėdyje dalyvavusiems savivaldybių merams ir kitiems asmenims pristatė VTEK pirmininko pavaduotoja Evelina Matulaitienė ir Prevencijos skyriaus vyresnysis patarėjas Artūras Paliušis. Jie pažymėjo, kad gairėse remtasi ilgalaike VTEK bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika dėl interesų konfliktų ar nusišalinimo.

E. Matulaitienė taip pat pabrėžė, kad nusišalinti būtina tinkamai – taip, kaip tai apibrėžia VPIDĮ 11 straipsnis – ir kad atsakomybė dėl nusišalinimo tenka būtent tam asmeniui, kuriam galbūt kyla interesų konfliktas. Taip pat akcentuota, kad interesų konfliktas gali kilti ne tik sprendimą priimant, bet ir jį rengiant ar svarstant, todėl būtina atidžiai įvertinti kiekvieną situaciją.

VTEK Rekomendacines gaires savivaldybių tarybų nariams dėl galimų interesų konfliktų valdymo galima rasti ir parsisiųsti iš čia.

Vasario 26 d. ir kovo 5 d. VTEK planuoja nuotolinius susitikimus, kurių metu minėtąsias gaires pristatys savivaldybių taryboms. Kviečiami dalyvauti savivaldybių tarybų Etikos komisijų nariai bei asmenys, atsakingi už Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo vykdymo priežiūrą bei kontrolę. Prisijungimų skaičius ribotas: viename susitikime – ne daugiau kaip 90 dalyvių. Prisijungimo nuoroda skelbiama VTEK interneto svetainės Įvykių kalendoriuje.

VTEK informacija