2021-03-02

Kokį lygį tarnybinės etikos srityje yra pasiekusios viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos Lietuvoje? Į šį klausimą planuoja atsakyti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), šiuo metu kurianti specialius įverčius. Jie leis pasitikrinti, kaip institucijose bei įstaigose derinami viešieji ir privatūs interesai, kaip užtikrinamas skaidrus lobizmas bei įtaka teisėkūrai.

VTEK tikslas – ne reitinguoti, o suteikti pagalbą. Lygmuo bus nustatomas atsakius į pateiktus klausimus ir atlikus užduotis, o rezultatai padės nustatyti, kokių prevencinių veiksmų konkrečiam juridiniam asmeniui reikėtų imtis ateityje. Tai yra viena iš trijų VTEK šiuo metu kuriamos Tarnybinės etikos standartų sistemos (TESS) dalių.

Antroji orientuota į švietimą. Nuotolinių mokymų 24/7 privalumas – galimybė pasiekti mokomąją medžiagą visą parą, septynias dienas per savaitę. Tarnybinės etikos patarėjai galės peržiūrėti edukacinius vaizdo klipus, mokymų skaidres, ir kitą VTEK parengtą metodinę medžiagą. Atsižvelgdama į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas, VTEK taip pat kuria galimybę atskiriems asmenims įvairiuose tarnybos etapuose – įsidarbinus, dirbant ir tarnybą baigus – patikrinti darbuotojų žinias interesų derinimo ir skaidraus lobizmo bei įtakos teisėkūrai srityse.

Trečioji TESS dalis – Tarnybinės etikos patarėjo žinių centras. Tai interaktyvi platforma, skirta atsakingiems už interesų derinimo srities priežiūrą ir kontrolę institucijoje ar įstaigoje asmenims. Taip siekiama formuoti ir stiprinti šių tarnybinės etikos patarėjų tinklą. VTEK sudarys jiems sąlygas užmegzti ryšius, keistis veiklos aktualijomis, užduoti klausimus, diskutuoti. TESS planuojama įdiegti metų pabaigoje.

Tarp VTEK veiklos prioritetų šiemet – ir pagalbos savivaldybių taryboms bei administracijoms stiprinimas. Sausio pabaigoje buvo patvirtintos rekomendacinės gairės savivaldybių tarybų nariams dėl galimų interesų konfliktų valdymo. Be to, VTEK planuoja parengti naujas metodines rekomendacijas savivaldybių tarybų Etikos komisijoms dėl tinkamo jų priimamų sprendimų atlikus tyrimus įforminimo. Taip pat ketinama teikti papildomų rekomendacijų dėl tokių sprendimų pagrįstumo bei išsamumo.

Be kita ko, VTEK planuoja pateikti nuomonę dėl kriterijų, pagal kuriuos būtų vertinama, ar asmuo realizavo savo privatų interesą ir šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (VPIDĮ), taip pat parengti ir pateikti rekomendacijas dėl VPIDĮ ir Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo.

VTEK informacija