2021-03-19

Ketvirtadienį Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) vykusiame susitikime pristatė Privačių interesų registro (PINREG) ir Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos (SKAIDRIS) funkcionalumus, kalbėjo apie Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo priežiūros aktualijas, pasidalijo veiklos prioritetais ir planais, aptarė tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes. Susitikime dalyvavo vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė, ministrės patarėjas Raimundas Kalesnykas, VRM Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės atstovai, Valstybės tarnybos departamento direktorius Gediminas Miškinis bei Informatikos ir ryšių departamento Valstybės tarnybos informacinių išteklių skyriaus vedėjas Paulius Striška.

VTEK pirmininkas Edmundas Sakalauskas susirinkusiems teigė, kad VTEK stengėsi, jog šiemet sausį pradėjęs veikti Privačių interesų registras (PINREG) būtų patogus naudoti, funkcionalus ir sudarytų sąlygas deklaracijose atsirasti tikslesniems duomenims. Tuo metu SKAIDRIS tikslas – užtikrinti skaidrią lobistinę veiklą ir įtaką teisėkūrai. E. Sakalauskas taip pat akcentavo, kad numatyta įdiegti ir daugiau įrankių: „Šalia PINREG šiemet atsiras Rizikų ir interesų konfliktų kontrolės informacinė sistema RIKKIS. Ji suteiks naują pridėtinę vertę valstybėje, analizuodama duomenis ir nustatydama galimas rizikas. Tai padės deklaruojantiems asmenims bei jų vadovams jas įvertinti bei suvaldyti. Norime sukurti visą pagalbos įrankių rinkinį deklaruojantiems asmenims ir jų vadovams“.

VTEK pirmininko pavaduotoja Evelina Matulaitienė papildė, kad PINREG dėka privačių interesų deklaravimo stebėsena tapo patogesnė, nei iki šiol, o planuose – ir kitos prevencinės priemonės. „Kontroliuojantys asmenys gali patogiau peržiūrėti įstaigos darbuotojų deklaruotus duomenis, pateikti pranešimą dėl darbuotojų nusišalinimo, matyti deklaracijas tų, kurie dalyvauja įstaigos pirkimo procedūrose, stebėti, kas deklaracijas pateikė ir kas ne. Per tris šių metų mėnesius per PINREG jau yra deklaravę virš 80 tūkst. asmenų. O kitas mūsų žingsnis – sustiprinti tarnybinės etikos patarėjų, kurie įstaigoje padeda tinkamai derinti interesus, poziciją, suteikiant jiems dar daugiau prevencijos įrankių: mokymų, rekomendacijų, edukacinių vaizdo klipų, testų“, – sakė E. Matulaitienė.

Viceministrė S. Ščajevienė teigė įžvelgianti glaudžių VTEK veiklos sąsajų su VRM planais. „Jūs inovatyvūs, einate ta linkme ir manau, kad jūsų kuriami įrankiai, taip pat informacija bei sklaida galės puikiai pasitarnauti ir mūsų kuriamoje Lyderių akademijoje bei kituose projektuose“, – sakė viceministrė.

VTEK rengiasi įdiegti Tarnybinės etikos standartų sistemą (TESS), kurią sudarys mokymai 24/7, prieigos prie kurių neribos paros metas, tarnybinės etikos lygmens nustatymas ir tarnybinės etikos patarėjo žinių centras. Pastarasis sudarys sąlygas tarnybinės etikos patarėjams užmegzti ryšius, keistis veiklos aktualijomis, užduoti klausimus, diskutuoti. Tuo metu lygmuo bus nustatomas atsakius į pateiktus klausimus ir atlikus užduotis, o rezultatai padės nuspręsti, kokių prevencinių veiksmų konkrečiam juridiniam asmeniui reikėtų imtis ateityje.

RIKKIS ir TESS, planuojama, pradės veikti šiemet.

VTEK informacija