2021-03-26

Kaip valdyti interesų konfliktus – tokias metodines rekomendacijas teisėjams ir jų padėjėjams rengs Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Jas sudarant bus bendradarbiaujama su Teisėjų tarybos bei Nacionalinės teismų administracijos atstovais.

Šis procesas aptartas ketvirtadienį vykusiame nuotoliniame susitikime. Jame dalyvavo VTEK pirmininkas Edmundas Sakalauskas, rekomendacijų parengimo darbo grupei vadovaujantis VTEK narys dr. Virginijus Kanapinskas, Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė ir nariai, Nacionalinės teismų administracijos direktorė Natalija Kaminskienė ir kiti VTEK bei teismų atstovai.

„Šios rekomendacijos bus svarbios įsivertinant galimas rizikas savo veikloje, o jomis vadovaujantis bus aiškiau, kaip susidūrus su šiomis rizikomis elgtis. Bendradarbiavimas su teismų vadovais, teisėjais ir jų padėjėjais padės lengviau perprasti problemines situacijas, kuriose teismų veikloje dažniausiai susiduriama su interesų konfliktais ir sukurti efektyvias prevencines priemones. Taip pat esame pasirengę būti aktyviais partneriais kuriant sąveiką tarp Privačių interesų registro (PINREG) ir atnaujinamos Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO2)“, – sakė VTEK pirmininkas.

Dr. V. Kanapinsko teigimu, glaudus bendradarbiavimas rengiant gaires ypatingai svarbus. „Patirtis rodo, kad geriausios elgesio ar, kaip šiuo atveju, interesų konfliktų valdymo rekomendacijos yra ne tos, kurios „nuleidžiamos“ iš viršaus, bet tos, kurios sukuriamos pagal savireguliacijos principą. Todėl rengiant rekomendacijas mums labai svarbi pačių teisėjų ir jų padėjėjų bendruomenės nuomonė, vertinimas, tam tikrų probleminių klausimų identifikavimas ir galimi jų sprendimo būdai. Taip pat vertėtų pasakyti, kad net geriausios rekomendacijos nepasieks tikslo, jeigu neatitiks realybės ir nebus išmintingai administruojamas jų įgyvendinimas“, – teigė VTEK narys ir darbo grupės vadovas.

Teisėjų tarybos pirmininkė akcentavo rekomendacijų svarbą. „Tai ypatingai reikalinga priemonė, kurios svarba pripažinta ir nacionaliniu, ir tarptautiniu mastu. Mes tikėtumėmės kuo daugiau aiškesnių taisyklių, kuriose būtų atsižvelgta į teismų veiklos specifiką, todėl bendradarbiavimas yra labai svarbus“, – susitikime kalbėjo Teisėjų tarybos pirmininkė S. Rudėnaitė.

Nacionalinės teismų administracijos direktorė N. Kaminskienė pažymėjo, kad Nacionalinėje teismų administracijoje yra sudaryta Antikorupcinė komisija, aptarnaujanti visą teismų sistemą ir galėsianti prisidėti identifikuojant probleminius atvejus, kurie teismams kelia rūpesčių interesų derinimo srityje.

Rekomendacijos bus rengiamos vadovaujantis Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 m. programos įgyvendinimo 2020-2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemone.

VTEK darbo grupė rekomendacijas turi parengti iki lapkričio 1 d.

VTEK informacija