2021-04-02

Tai naujas reiškinys Lietuvoje, atsiradęs tik šiemet. Įtakdarių teisėkūrai – jau beveik 30. Kitaip nei lobistai, dažniausiai atstovaujantys užsakovų interesams, įtakdariai teisėkūrai siekia viešosios naudos. Jais gali tapti nevyriausybinės organizacijos (NVO), politinės partijos, religinės bendruomenės bei viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai.

Įteisinti įtakdarių teisėkūrai veiklą paskatino įsipareigojimai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO), kurios nare Lietuva yra jau beveik trejus metus. „EBPO teigia, kad demokratinė valstybė turi įtraukti piliečius į sprendimo priėmimo procesus – tai yra dalyvaujamosios demokratijos užtikrinimas“, – sako Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narys Martinas Žaltauskas.

Norint tapti įtakdariu teisėkūrai, reikia dviejų dalykų – organizacija turi būti nevyriausybinė ir atitikti viešosios naudos statusą. Pirmąjį požymį įrodo „Registrų centro“ pažyma, o antrąjį – informacija, surenkama per VTEK sukurtą Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS). Tai yra centralizuotas įrankis lobistams, įtakdariams, valstybės politikams ir plačiajai visuomenei. Pasak M. Žaltausko, piliečiai yra ne tik informuojami apie įtaką darančias organizacijas, bet ir skatinami įsitraukti į teisėkūros procesus, tą galima padaryti ir per NVO teikiant pasiūlymus.

Lengvesnis visuomenės įsitraukimas

Įtakdare teisėkūrai tapusios VšĮ „NVO teisės institutas“ vadovas Rytis Jokubauskas sako, kad organizacija aktyviai dirba teisėkūros srityje. Jų interesų lauke – nevyriausybinių organizacijų reguliavimas, asociacijų, savanoriškos veiklos ir kiti įstatymai. Pasak organizacijos vadovo, turėdami geresnį įsivaizdavimą apie teisėkūrą, piliečiai galės lengviau įsitraukti. R. Jokubauskas tikisi, kad įtakdarių sąrašas įneš aiškumo teisėkūros procesuose. „Norisi, kad tai neliktų vien tik sąrašu, o buvimo sąraše naudos būtų plečiamos ir vystomos“, – teigė įstaigos vadovas. Jo teigimu, VTEK galėtų teikti informaciją įtakdariams apie pokyčius bei pataisų svarstymus jiems aktualiomis temomis, mat pačioms organizacijoms dažnai trūksta resursų tokią informaciją sekti.

Sprendimai ne dėl grupių interesų, o dėl deklaruojamų siekių

„Mums svarbu, kad mūsų veikla būtų atvira, matoma ir skaidri. Džiugu, kad SKAIDRIS prilygsta Europos Komisijos skaidrumo registrui. Mūsų organizacijai svarbu dalyvauti švietimo politikos įgyvendinimo procese: pradedant nuo teisės aktų priėmimo iki įgyvendinimo ir stebėsenos proceso. Stebėsena yra silpnoji valstybės institucijų grandis, todėl ją reikia labai stiprinti“, – teigė „Nacionalinio švietimo NVO tinklo“ vadovė Judita Akromienė. Ši organizacija taip pat neseniai tapo įtakdare teisėkūrai.

Pasak organizacijos vadovės, nevyriausybiniam sektoriui ir visuomenei svarbu viešai žinoti, kas ir kokią įtaką daro sprendimams bei ką jie atstovauja. „Labai tikiuosi, kad organizacijos, dalyvaujančios sprendimų priėmime, registruosis sistemoje SKAIDRIS. Tai padėtų užtikrinti ne tik skaidrumą ir atvirumą, bet ir kokybišką tarpusavio bendravimo kultūrą tarp įvairių organizacijų. Sprendimai turi būti priimami ne dėl grupių interesų, o vardan deklaruojamų siekių“, – dalinosi J. Akromienė.

Siekdami tapti įtakdariais teisėkūrai, asmenys turi pateikti atitinkamą prašymą per sistemą SKAIDRIS ir sumokėti vienkartinę 10 Eur valstybės rinkliavą.

Šiemet darytą įtaką teisėkūrai įtakdariai turės deklaruoti kitąmet, iki vasario 1 d. per sistemą SKAIDRIS. Jų deklaracijos viešos. Įtakos teisėkūrai nedeklaruojantį asmenį VTEK gali pašalinti iš įtaką teisėkūrai siekiančių daryti asmenų sąrašo.

VTEK informacija