2021-05-05

Tinkamo interesų derinimo svarbą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovės akcentavo nuotoliniame „Skaidrumo akademijos“ renginyje „Viešieji ir privatūs interesai – kas tai ir kaip juos valdyti?“. VTEK pirmininko pavaduotoja Evelina Matulaitienė beveik trims šimtams susirinkusių viešojo sektoriaus atstovų pristatė šiemet pradėjusį veikti Privačių interesų registrą (PINREG) ir jo galimybes prisidedant prie viešojo sektoriaus skaidrumo plėtotės.

„VTEK šiemet išsikėlėme tikslą – dar labiau praplėsti PINREG funkcijas, sukuriant daugiau galimybių etikos patarėjams. Sukursime platformą, kurioje bus patalpinta VTEK mokymų medžiaga, bus sukurtos galimybės keistis informacija. Taip pat etikos patarėjai galės iš pateiktų klausimų sankaupos susidaryti testus, skirtus savo įstaigos darbuotojams, ir įvertinti rezultatus, kur yra žinių spragos. Siekiame, kad tarnybinės etikos klausimai taptų aiškūs ir kad kiekvienas darbuotojas žinotų, ką daryti kilus interesų konfliktui. Tačiau šį rezultatą galime pasiekti tik visų mūsų bendromis jėgomis“, – sakė E. Matulaitienė.

„Visiškai normalu, kad kartais kyla grėsmė patekti į interesų konflikto situaciją, svarbiausia tokiais atvejais – mokėti ją tinkamai suvaldyti“, – sakė VTEK Prevencijos skyriaus vedėja Virginija Aleksejūnė.

Renginio metu vyko diskusija, savo patirtimi bei įžvalgomis dalijosi  Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS), Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) ir VĮ „Registrų centras“ atstovai. Jie pasidalijo viešųjų ir privačių interesų derinimo viešajame sektoriuje patirtimi, aptarė praktinius to aspektus.

„Pats laikas suprasti, ar interesus valdome geriau, nei anksčiau, juk pernai įsigaliojo nauja interesų deklaravimo tvarka, o šiemet atsirado privačių interesų registras PINREG. Labai norėčiau, kad atsakymą į šį klausimą galėtume grįsti pirminiais kolegų iš VTEK ir kitų įstaigų skelbiamais duomenimis, kuriuos galėtume lyginti tarpusavyje ir gretinti su kitais antikorupciniais rodikliais. Būtent toks veikimas man – naujos kartos korupcijos prevencija“, – teigė diskusiją moderavęs TILS vadovas Sergejus Muravjovas.

„LTSA viešieji ir privatūs interesai yra valdomi, nes įstaigoje kuriama atsakinga aplinka, ugdomi atsakingi darbuotojai, suprantantys interesų valdymo svarbą, turinčią įtakos tiek paties darbuotojo, tiek įstaigos reputacijai bei visuomenės pasitikėjimui”, – teigė LTSA Teisės ir rizikų valdymo skyriaus patarėja Laura Baltulienė.

STT Korupcijos prevencijos valdybos atstovas Linas Zasimavičius teigė, kad žmogus yra socialinė būtybė ir visiškai normalu turėti daug privačių interesų. Tai taip pat normalu, kaip ir darbdaviui – ar tai būtų privatus verslas, ar valstybė – tikėtis iš savo pavaldinių sąžiningumo, siekiant valstybės ar verslo interesų. „Viešųjų-privačių interesų valdymas svarbus tuo, kad darbuotojas gali laisvai atlikti savo funkcijas, nebijodamas, kad jo priimami sprendimai gali pridaryti žalos tiek sau pačiam, tiek organizacijai. Darbdavys, valdydamas interesų konfliktų rizikas, taip pat gali būti ramus, kad pavaldiniai atlieka savo darbą geriausiai pagal turimą kompetenciją, taip pat mažėja tikimybė patirti žalą organizacijos reputacijai, finansams, kompetencijai, mikroklimatui”, – teigė L. Zasimavičius.

Renginio pranešėjas Giedrius Cininas, VĮ „Registrų centras“ Prevencijos departamento vadovas, teigė „Darbo santykiai turi būti grindžiami abipusiu pasitikėjimu ir sąžiningu elgesiu. Pareiga elgtis sąžiningai kyla iš lojalumo darbdaviui pareigos. Lygiai taip pat žmonės turėtų pasitikėti savo valstybe ir jos institucijomis bei tarnautojais. Gyventojai gali pagrįstai tikėtis, kad valstybės tarnyboje dirbantys asmenys atstovaus viešuosius, o ne savo privačius interesus. Vienas iš efektyviausių būdų tam pasitikėjimui įgyti yra sąžiningas elgesys ir asmeninių interesų atskleidimas“.

Išsamiau apie renginį: https://skaidrumoakademija.lt/apie-viesuju-ir-privaciu-interesu-derinima-diskutavo-beveik-300-viesojo-sektoriaus-atstovu/

VTEK ir „Skaidrumo akademijos“ informacija