2021-05-14

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių viešajame sektoriuje. Apie šio proceso būtinybę kalbantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Edmundas Sakalauskas primena, jog privačių interesų atskleidimas yra aktualus tuo, kad prisideda prie skaidrumo didinimo demokratinėje valstybėje bei padeda išvengti interesų konfliktų.

Projektas „Privačių interesų registro sukūrimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Deklaravimas svarbus dalykinei reputacijai

Kaip teigia VTEK pirmininkas, visuomenėje vis dar įprasta manyti, jog privačių interesų deklaracija – tai tam tikras formalumas, dažnai atliekamas dėl prievolės, tačiau jis akcentuoja moralinę atsakomybę ir savanorišką įsipareigojimą.

„Pagrindinis deklaracijos tikslas – valdyti interesų konfliktų situacijas ir su tuo susijusias rizikas viešojo sektoriaus organizacijose. Visuomenei taip pat yra reikšminga žinoti viešųjų asmenų interesus, kurie siejasi su jų pareigomis. Siekiama, kad šis procesas būtų paremtas ne tik prievole, bet ir morale bei sąžiningu atskaitingumu“, – pažymi E. Sakalauskas.

Pasak Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko Ričardo Juškos, viešojo sektoriaus atstovai turi būti patys suinteresuoti deklaruoti privačius interesus dėl savo dalykinės reputacijos, skaidrumo dalyvaujant visuomeniniame ir politiniame gyvenime.

„Pati idėja yra gera, nes padeda valstybės tarnautojams, pareigūnams ir politikams pateikti informaciją apie savo interesus iš anksto, deklaruoti sandorius. Tai neprievartinis veiksmas, o pagalba pačiam deklaruojančiajam. Būtent tai garantuoja šio proceso veiksnumą ir sėkmę“, – komentuoja Seimo narys.

Jam antrina ir Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Algirdas Stončaitis, teigdamas, jog privačių interesų konfliktų prevencija leidžia mažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius, gina visuomenės interesus, užkerta kelią tarnybos piktnaudžiavimu bei užtikrina skaidrų ir objektyvų sprendimų priėmimą.

„Pats savaime atskirų asmenų privačių interesų deklaravimas neužtikrina pilno interesų konfliktų galimybės išvengimo ir jų suvaldymo, tačiau privačių interesų registravimas, padidina deklaravimo, priimamų sprendimų skaidrumo užtikrinimo, korupcijos atsiradimo rizikų bei viešojo intereso pažeidimo kontrolės galimybes“, – mano A. Stončaitis.

Nauja sistema supaprastino deklaravimą

E. Sakalauskas džiaugiasi, jog per pastaruosius metus VTEK sukūrė pagrindą naujai deklaravimo erai ir procesą gerokai supaprastino. Valstybės politikams, teisėjams, valstybės tarnautojams ir kitiems viešojo sektoriaus atstovams sukurtas naujasis Privačių interesų registras (PINREG).

Naujoji sistema, pasak VTEK pirmininko, automatiškai surenka duomenis iš daugiau nei dešimties registrų bei informacinių sistemų, todėl tokios informacijos, kaip pavyzdžiui, darbovietės, ryšiai su juridiniais asmenimis, informacija apie kai kuriuos sudarytus sandorius, deklarantas jau nebeturi pildyti.

„Deklaruojantis asmuo – valstybės politikas, tarnautojas, pareigūnas – gauna sugeneruotą preliminarią deklaraciją, tad jam belieka informaciją patikrinti, prireikus, papildyti ir patvirtinti. Mūsų skaičiavimais, deklaruodamas per naująją sistemą, asmuo vidutiniškai užtrunka apie 5 minutes – tik tiek laiko reikia skirti, norint prisidėti prie skaidrios, atviros ir sąžiningos visuomenės kūrimo“, – dar nedeklaravusiems viešojo sektoriaus atstovams primena E. Sakalauskas.

Deklaracijas per PINREG jau pateikę kalbinti Seimo nariai, mano, kad naujoji sistema palengvino deklaranto dalią.

„Nudžiugino deklaravimo paprastumas, palyginti su prieš tai buvusiu. Deklaracijos pateikimas tapo paprastesnis ir aiškesnis. Tuo įsitikinau jau po deklaracijos patekimo praėjus keletui mėnesių, kai į elektroninį paštą gavau laišką, kuriuo buvo priminta, kad privalau per nustatytą terminą papildyti savo deklaraciją dėl ką tik įvykusio sandorio. Tai ypač naudinga, kai gyvenimo tempas paskandina mus kasdienybės rūpesčiuose ir darbuose. Ir tai daroma vardan mūsų pačių“, – sakė R. Juška.

VTEK informacija