2021-05-27

Nuo šių metų deklaruoti privačius interesus – nepalyginamai greičiau ir lengviau. Šį procesą, kuris padeda vengti interesų konfliktų, spartina naujasis Privačių interesų registras (PINREG), surenkantis reikiamus deklarantų duomenis daugiau, nei iš dešimties valstybės registrų bei informacinių sistemų. VTEK duomenimis, deklaracijos pildymas užtrunka iki 5 minučių. Esą, tai pasiekta kryptingai įsitraukus projekto partneriams.

PINREG atsiradimo laukta beveik dešimtmetį

VTEK pirmininko pavaduotoja ir PINREG projekto vadovė Evelina Matulaitienė pasakoja, kad duomenys į PINREG automatiškai atkeliauja iš „SODRA“ informacinių sistemų, Juridinių asmenų registro, taip pat Gyventojų, Kelių transporto priemonių, Valstybės tarnautojų, Vidaus reikalų pareigūnų, Sveikatos priežiūros ir informacijos specialistų praktikos licencijų ir kitų registrų. Glaudus valstybinių registrų bendradarbiavimas, jos teigimu, gerokai palengvino deklaruojančiųjų pareigą, taupydamas jų laiką ir apsaugodamas nuo tikimybės užmiršti, kada ir ką reikia įrašyti į privačių interesų deklaraciją.

Projektas „Privačių interesų registro sukūrimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

„Patirtis, su kuria šiandien susiduria deklarantai, yra ilgo, kone dešimtmetį trukusio kūrybos, technologijų ir glaudaus bendradarbiavimo su partneriais rezultatas. Esame dėkingi, kad interesą parodė tiek daug institucijų ir įstaigų, prisidėjusių prie PINREG atsiradimo“, – sako E. Matulaitienė.

Dvejopa registro nauda

Vieni iš partnerių – VĮ Registrų centras. Įmonės generalinis direktorius Saulius Urbanavičius teigia, kad viešasis sektorius stengiasi būti kuo patogesnis ir inovatyvesnis. Tai, jo manymu, parodo ir Registrų centro bei VTEK bendradarbiavimas dėl automatizuoto duomenų teikimo.

Privačių interesų deklaracija automatiškai užsipildo aktualiais duomenimis iš Juridinių asmenų registro, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos bei Gyventojų registro, tad žmogui nereikia ieškoti, pavyzdžiui, kokių įmonių veiklose jis dalyvauja ar pildyti duomenis apie savo sutuoktinį. Taigi belieka užpildyti vieną kitą laukelį, nurodant papildomus ryšius, kurie neužfiksuoti registruose.

„Tokio sistemų sąveikavimo reikšmė yra dvejopa: iš vienos pusės, deklaruojančiam asmeniui sudarytos sąlygos deklaraciją pateikti greitai ir patogiai; iš kitos pusės, pašalinamas žmogiškasis faktorius ir yra mažesnė galimybė pamiršti ar nežinoti. Iš tiesų, pasitaiko atvejų, kai žmonės sutrinka pamatę registrų duomenis pildomoje deklaracijoje, nes neprisimena, kad dalyvauja kokios nors įmonės gyvenime, tad atsiranda netgi paskata susitvarkyti neaktualius ryšius su įmonėmis“, – pastebi S. Urbanavičius.

Deklaracija – kontrolės įrankis visuomenei

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Tai savo rekomendacijose pažymi ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.

Kalbėdamas apie PINREG naudą, Registrų centro direktorius mini ir tai, jog duomenys iš valstybės registrų yra patikimesni, taigi visuomenė gauna tikslesnius duomenis.

„Svarbus deklaracijų viešumo aspektas – kiekvienas visuomenės narys gali susipažinti su deklaruojančio asmens statusą turinčio viešojo sektoriaus darbuotojo privačiais interesais, be abejo, išskyrus jautrius asmens duomenis. Tokiu būdu atsiranda ir savotiška visuomeninė kontrolė, kuri priverčia apgalvoti savo veiksmus“, – pažymi S. Urbanavičius.

Registrų centro vadovo akimis, deklaruodamas privačius interesus, žmogus užtikrina gerą visuomenės nuomonę net trimis požiūriais. „Visų pirma, tai naudinga jam pačiam, kaip valstybės tarnautojui ar viešojo sektoriaus darbuotojui, kadangi tai rodo jo atsakingumą ir taisyklių paisymą. Antras aspektas – darbuotojo elgesys dažnu atveju tapatinamas ir su visos įmonės veikla, tad skaidriai veikiantis darbuotojas visuomenės akyse reprezentuoja ir skaidrią įmonę. Tai itin aktualu įmonėms, turinčioms specialų statusą, pavyzdžiui, pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbioms įmonėms ar tvarkančioms valstybinės svarbos infrastruktūrą ar duomenis. Taip susiformuoja trečias dėmuo – didesnis pasitikėjimas ne tik konkrečia įmone, o visu valstybės tarnybos įmonių tinklu ar net pačia valstybe. Taigi, vienas iš instrumentų, padedantis išlaikyti visuomenės pasitikėjimą – sąžiningas savo privačių interesų atskleidimas ir sprendimų objektyvumas“, – sako S. Urbanavičius.

Pareigą deklaruoti privačius interesus nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Pagal jį, deklaracijas turi teikti valstybės politikai, pareigūnai, tarnautojai, teisėjai ir kiti viešojo sektoriaus atstovai.

VTEK primena, kad iki birželio 1 d. būtina iš naujo pateikti privačių interesų deklaraciją per PINREG, jeigu prieš tai paskutinį kartą asmuo ją teikė per senąją sistemą.

VTEK informacija