2021-05-28

Amane (Jordanijos Hašimitų Karalystė) įvyko Europos Sąjungos (ES) Dvynių projekto, kuriame dalyvauja ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), atidarymo renginys.

Pagrindinis šio projekto partneris – Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), projekte taip pat dalyvauja Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos bei Austrijos Europos integracijos ir ekonominės plėtros agentūra.

Dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos, projekto atidarymo renginys vyko hibridiniu būdu. Renginio dalyvius sveikino Jordanijos antikorupcijos komisijos (JIACC) pirmininkas Dr. Muhannad Hijazi, ES ambasadorė Jordanijos Hašimitų Karalystei Maria Hadjitheodosiou, Austrijos ambasadorius Jordanijos Hašimitų Karalystei Oskar Wüstinger, Lietuvos ambasados Egipte laikinasis reikalų patikėtinis Ernestas Grabažis.

Projektu siekiama šių rezultatų:

  • Nacionalinių atsparumo korupcijai standartų viešajame sektoriuje kūrimas bei peržiūra, šių standartų įgyvendinimo užtikrinimas, laikymasis ir aktyvus naudojimas susijusiose institucijose.
  • JIACC specializuotų departamentų gebėjimų stiprinimas vertinant ir valdant korupcijos rizikas pasirinktuose sektoriuose.

ES finansuojamo Dvynių programos projekto „Remti Jordanijos antikorupcijos komisiją atsparumo korupcijai ir korupcijos prevencijos srityse” vertė – 1,5 mln. eurų. Jis truks beveik dvejus metus. STT bus atsakinga už viso projekto sėkmingą įgyvendinimą. Projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrins Centrinė projektų valdymo agentūra.

Išsamiau apie ES Dvynių programą.

VTEK ir STT informacija