2021-06-04

Išmaniai kurti antikorupcinę aplinką leidžiančios skaitmeninės technologijos sparčiai įsitvirtina viešajame sektoriuje. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas Edmundas Sakalauskas mano, jog modernių technologijų pritaikymas gerokai palengvino privačius interesus deklaruojančių asmenų pareigą. To pavyzdys – šiemet pradėjęs veikti Privačių interesų registras (PINREG), turintis sąsajas su kitais valstybės informaciniais ištekliais. Antrina ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius Žydrūnas Bartkus. Jo teigimu, suskaitmeninto registro dėka žengtas dar vienas žingsnis skaidresnės visuomenės link.

Projektas „Privačių interesų registro sukūrimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Technologijų kūrėjams – rimtas uždavinys

VTEK vadovo teigimu, tik perkelti gyventojams ir verslui reikalingų administracinių ir viešųjų paslaugų į virtualią erdvę nepakanka – pastarosios turi būti patogios, lengvai suprantamos ir tarnauti vartotojo naudai. „Diegėjams turėjome nemenką užduotį: kėlėme sąlygą, kad PINREG automatiškai surinktų duomenis iš kitų svarbių valstybės registrų, idant deklarantas gautų jau suformuotą, praktiškai tik patikros reikalaujančią pildymo formą. Be to, technologija turėjo užtikrinti ir kitas funkcijas, pavyzdžiui, vadovų galimybę patogiai užtikrinti viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę įstaigoje ar institucijoje.  Siekėme, kad registras būtų funkcionalus, lengvai valdomas, taupantis laiką“, – pasakoja E. Sakalauskas.

STT direktoriaus teigimu, atsiranda galimybės novatoriškai ir racionaliai išnaudoti informaciją rizikų identifikavimui, analizei, jų valdymui ir tolesnei prevencijai. „Tinkamas naujausių technologijų panaudojimas – valstybės brandos požymis. Žinoma, neturime technologijoms tarnauti, o priešingai – naudotis jomis tam, kad procesai galėtų sklandžiau veikti. Skaitmenizacijos dėka procesai, anksčiau reikalavę didelio ir kruopštaus rankinio darbo, gali būti efektyviau sisteminami ir tokiu būdu greičiau galima pasiekti geresnės kokybės rezultatą“, – įsitikinęs Ž. Bartkus.

Pridėtinė nauda

STT vadovas PINREG įvardija kaip reikšmingą įrankį. „Visuomenės suvokimą apie atsparumą korupcijai formuoja daugelis faktorių. Neaiškūs asmenų ryšiai, valstybės tarnautojų nedeklaruoti santykiai su įmonėmis, giminaičių darbas vienoje organizacijoje ir panašiai – tai vieni iš tokių faktorių, šį visuomenės suvokimą veikiančių neigiamai. Esame įsitikinę, kad naujasis Privačių interesų registras leis darbdaviui patogiau valdyti, visuomenei matyti, o Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai iš anksto kontroliuoti visas galimas interesų konfliktų rizikas, kad jos ilgainiui neperaugtų į konkretų pažeidimą ar net nusikaltimą, darantį žalą valstybei“, – komentuoja STT direktorius.

Ž. Bartkus priduria, jog privačių interesų deklaravimas – tai galimybė viešojo sektoriaus atstovui dirbti atvirai ir skaidriai, o darbdaviui – įvertinti galimas rizikas, teikti rekomendacijas, priimti teisingus sprendimus ir taip saugoti savo institucijos ir visos valstybės tarnybos reputaciją.

Pareigą deklaruoti privačius interesus nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Pagal jį, deklaracijas turi teikti valstybės politikai, pareigūnai, tarnautojai, teisėjai ir kiti viešojo sektoriaus atstovai. Teikti privačių interesų deklaracijas reikia prisijungus prie PINREG, pasiekiamą per VTEK interneto svetainę vtek.lt

VTEK informacija