2021-06-08

Valstybės valdomų įmonių valdysena pastaraisiais metais gerėja, tačiau vienas pagrindinių iššūkių lieka – kaip didinti skaidrumą ir efektyvumą. Pasak Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininko pavaduotojos Evelinos Matulaitienės, viena iš priemonių šiai problemai spręsti – privačių interesų deklaravimas. Tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas sutinka, jog atsakinga, savalaikė ir nuolatinė interesų konfliktų prevencija yra skaidrios bei atsakingos veiklos garantas.

Projektas „Privačių interesų registro sukūrimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Pagrindas skaidrumui

„Skaidri veikla ir nelegalios veiklos užkardymas yra vieni iš kertinių „Ignitis grupės“ sėkmingos veiklos garantų. Šiemet bendrovė tapo pirmuoju holdingu Lietuvoje, gavusiu tarptautinį antikorupcinės vadybos sistemos sertifikatą, kuris tik dar kartą patvirtina, jog laikomės sąžiningo, skaidraus ir atviro verslo politikos, taikome gerąją tarptautinę praktiką, esame korupcijai nepakanti organizacija. Įsipareigojame užtikrinti, kad kiekvieno darbuotojo priimami sprendimai būtų objektyvūs, pagrįsti ir nešališki, todėl čia ypatingai svarbų vaidmenį turi privačių interesų deklaravimas“, – teigia AB „Ignitis grupė“ vadovas.

Jo teigimu, interesų atskleidimas leidžia tiek visuomenei, tiek „Ignitis grupės“ įvairaus lygio vadovams žinoti apie galimas interesų konfliktų grėsmes bei užkirsti joms kelią. „Tai yra kontrolės įrankis ir pačiam darbuotojui, kuris, pildydamas privačių interesų deklaraciją, atitinkamai susistemina duomenis apie savo privačius interesus, juos įsimena ir laiku informuoja apie situacijas, kurios gali kelti interesų konfliktą, o, prireikus – nusišalina nuo visų sprendimo, susijusio su jo privačiais interesais, priėmimo etapų, taip išvengdamas interesų konflikto“, – pažymi D. Maikštėnas.

Įvertino PINREG

VTEK atstovė E. Matulaitienė sako, jog šiemet pradėjęs veikti naujasis Privačių interesų registras (PINREG) ir jo galimybės ženkliai prisideda prie viešojo sektoriaus skaidrumo plėtotės: „Grėsmė patekti į interesų konflikto situaciją savaime nėra blogybė – kur kas svarbiau yra mokėti ją laiku ir tinkamai suvaldyti. PINREG išties palengvina deklarantų pareigą, nes yra kur kas patogesnis. Vis dėlto, jei kyla klausimų, VTEK visuomet pasiruošusi padėti ir patarti“.

Pasak D. Maikštėno, pagrindinis dalykas, kurį pastebėjo privačius interesus deklaravę „Ignitis grupės“ darbuotojai – vartotojo akiai „draugiška“ deklaravimo forma. „Maloniai nustebino suformuotos preliminarios deklaracijos, kuriose didelė dalis deklaruotinos informacijos jau buvo pateikta – beliko informaciją patikrinti, prireikus – papildyti ir patvirtinti. Taigi liko mažiau vietų neaiškumams kilti, o ir kažką pamiršti deklaruoti dabar beveik neįmanoma. Akivaizdus teigiamas pokytis: dabar deklaruoti privačius interesus ar atnaujinti jau pateiktą deklaraciją tapo greičiau ir paprasčiau“, – sako „Ignitis grupė“ vadovas.

Interesų derinimo kontrolę vykdantys „Ignitis grupė“ verslo saugos ekspertai taip pat pastebi, jog PINREG sukurti funkcionalumai išplečia priežiūros galimybes ir prisideda prie skaidrumo užtikrinimo: yra galimybė stebėti darbuotojų deklaracijų teikimo statusą, tvarkyti įstaigos darbuotojų sąrašą, suteikti įgaliojimą kitiems asmenims peržiūrėti ir tvarkyti įstaigos duomenis, taip pat daug kitų privalumų.

VTEK primena, kad privačius interesus turi deklaruoti ir viešojo sektoriaus akcinių bendrovių (AB) ir uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) patronuojamųjų AB ar UAB vadovai ir vadovų pavaduotojai bei pastarųjų bendrovių dukterinių bendrovių vadovai ir jų pavaduotojai. Deklaracijas taip pat teikia šių bendrovių stebėtojų tarybų ir valdybų nariai bei struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai.

PINREG sudaro sąlygas deklaruojantiems asmenims tinkamai įgyvendinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytas pareigas, sudaro sąlygas VTEK bei kitoms institucijoms ir įstaigoms valdyti interesų konfliktų riziką, užkirsti kelią galimiems pažeidimams.

PINREG pasiekiamas per VTEK interneto svetainę.

VTEK informacija