2021-06-22

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) kuriant šiemet pradėjusį veikti Privačių interesų registrą (PINREG), jo diegimo procese aktyviai dalyvavo ir partneriai. „Sodra“ kasdien teikia apie 70 paslaugų įvairiems fiziniams bei juridiniams asmenims. Todėl matome, kaip žmonėms svarbu, jog informacinės sistemos veiktų paprastai ir operatyviai, o pateikta informacija būtų aktuali, išsami ir tiksli. Naujasis PINREG įkūnija visus šiuos lūkesčius. Džiaugiamės galėję prisidėti prie jo kūrimo“, – teigia „Sodra“ direktorė Julita Varanauskienė.

Projektas „Privačių interesų registro sukūrimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Privačių interesų deklaravimui ir interesų derinimo kontrolei skirtas PINREG deklaruotinus duomenis surenka daugiau nei iš dešimties valstybės registrų bei informacinių sistemų. VTEK pirmininko pavaduotojos ir PINREG projekto vadovės Evelinos Matulaitienės teigimu, PINREG atsiradimas –efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei kryptingo judėjimo inovacijų link rezultatas. „Sąsajos tarp įvairių šalies duomenų bazių stipriai prisidėjo prie to, kad deklarantai gali gauti beveik užpildytą deklaraciją, o patikrinti esamus ar papildyti trūkstamus duomenimis dabar užtrunka vidutiniškai 5 minutes.

Pasitikėjimo viešojo sektoriaus institucijomis didinimas

Viena iš PINREG projekto partnerių, socialinio draudimo fondą administruojanti „Sodra“ tikina, kad informacijos prieinamumas, skaidrios procedūros, visos sistemos atvirumas kuria pridėtinę vertę visuomenei ir didina jos pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

J. Varanauskienės įsitikinimu, privačius interesus deklaruojantiems asmenims – politikams, tarnautojams, kitiems viešojo sektoriaus atstovams – patogus deklaravimo įrankis būtinas, norint tinkamai vykdyti interesų derinimo pareigą, sutaupyti laiko, įvertinti potencialias rizikas bei į jas tinkamai reaguoti.

„PINREG prisideda didinant informacijos prieinamumą kiekvienam žmogui, mažinant šešėlį ir stiprinant valstybės įstaigų registrų patikimumą. VTEK sukurtas įrankis papildo daugybę kitų iniciatyvų, kuriomis siekiama skaidrumo: pavyzdžiui, jau daugelį metų portale atvira.sodra.lt skelbiame išsamią informaciją apie įmonių mokamus vidutinius atlyginimus, kitus ekonominius ir socialinius rodiklius. O prieš mėnesį pradėjome viešinti vidutinį moterų ir vyrų atlyginimų vidurkį įmonėse bei organizacijose. Visos šios iniciatyvos itin svarbios“, – pažymi J. Varanauskienė.

Pasitikėjimas viešojo sektoriaus institucijomis, „Sodra“ direktorės teigimu, labai svarbus sklandžiam demokratinės valstybės funkcionavimui, o jo būtinybė dar labiau išryškėja pokyčių laiku.

„Šiuo metu visas pasaulis išgyvena pandemiją ir mokosi funkcionuoti naujomis aplinkybėmis. Akivaizdu, kad vis svarbiau tampa ne tik institucijų tarnystė žmogui, bet ir jų gebėjimas veikloje pasitelkti modernias technologijas bei užtikrinti racionalų išteklių naudojimą. Manome, jog PINREG deklaravimo įrankis padeda realizuoti visus šiuos tikslus“, – įsitikinusi J. Varanauskienė.

PINREG sudaro sąlygas deklaruojantiems asmenims tinkamai įgyvendinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytas pareigas, sudaro sąlygas VTEK bei kitoms institucijoms ir įstaigoms valdyti interesų konfliktų riziką, užkirsti kelią galimiems pažeidimams.

PINREG pasiekiamas per VTEK interneto svetainę vtek.lt