2021-06-23

Trakų rajono savivaldybės darbuotojai gali po darbo, poilsio ir švenčių dienomis važinėtis tarnybiniais automobiliais asmeniniais reikalais. Tai leidžia savivaldybės pasitvirtintos tvarkos, nors šalies įstatymai draudžia. Šią ydingą praktiką aptikusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nurodė savivaldybės administracijos direktoriui nedelsiant imtis veiksmų, kad ji būtų pakeista, o savivaldybės turtas būtų naudojamas viešiesiems – o ne privatiems – interesams tenkinti. Be to, VTEK paragino nedelsiant panaikinti galiojančios tvarkos pagrindu sudarytus sandorius, jeigu tokių esama.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas draudžia naudotis ir leisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. O Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas įpareigoja tokį turtą naudoti vadovaujantis visuomenės naudos principu, užtikrinant visuomenės interesų tenkinimą.

Tuo metu Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklės numato galimybę esant svarbioms priežastims naudoti savivaldybės tarnybinį transportą ne darbo reikmėms, jei tuo metu jis nereikalingas ir jei apmokamos su jo eksploatacija susijusios išlaidos.

Be to, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo savivaldybės administracijoje tvarkos apraše naudoti tarnybinę transporto priemonę ne darbo laiku ir švenčių dienomis leidžiama atskiru administracijos direktoriaus, mero ar jo įgalioto asmens raštišku leidimu esant raštiškam prašymui. Pastarajame turi būti nurodyta naudojimo priežastis, tikslas ir laikas. Esą, bendra vieno tarnybinio automobilio naudojimo ne tarnybos reikmėms trukmė negali būti ilgesnė kaip 30 dienų per kalendorinius metus, o įstaigos automobilį asmeniniais tikslais naudojantis darbuotojas sumoka degalų įsigijimo, remonto ir kitas susijusias išlaidas.

VTEK vertinimu, tokių išlaidų padengimas nepateisina tarnybinio automobilio naudojimo asmeniniais tikslais, nes pastarasis biudžetinėse įstaigose yra apskritai draudžiamas.

Kaip vykdomas nurodymas keisti galiojančią ydingą tvarką, Trakų rajono savivaldybės administracija privalės informuoti VTEK per mėnesį.

VTEK informacija