2021-09-13

Jau kuris laikas viešoje erdvėje įvairiais aspektais diskutuojama apie tai, kas efektyviausiai didina skaidrumą bei užkerta kelią korupcijai viešajame sektoriuje. Įvairių sričių specialistai vieningai sutaria, kad geriausias įrankis skaidrumui didinti ir išvengti korupcijos apraiškų – tai spartus ir sėkmingas elektroninių paslaugų kūrimas bei aukštosiomis technologijomis paremtos inovacijos. Kaip teigia Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininko pavaduotoja Evelina Matulaitienė, įvairūs skaitmeniniai įrankiai valstybines institucijas pirmiausia daro modernias, lanksčias, labiau orientuotas į žmogų, jo patogumą. Daugelį paslaugų klientas gali gauti greičiau, paprasčiau, taip pat iki minimumo eliminuojama įvairių žmogiškųjų klaidų tikimybė. Maža to, skaitmeninė viešojo sektoriaus transformacija tiesiogiai koreliuoja ir su skaidresne įstaigų veikla, antikorupcine aplinka, kadangi skaitmeniniais kanalais gali naudotis absoliučiai kiekvienas.

Sumažėjo žmogiškųjų klaidų tikimybė

Kalbant apie antikorupcinės aplinkos kūrimą, šiemet moderniosios technologijos itin palengvino privačius interesus deklaruojančių asmenų pareigą. „Ne paslaptis, kad viena veiksmingiausių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių yra privačių interesų deklaravimas. Deklaruodamas privačius interesus, žmogus parodo, kad yra atsakingas, laikosi taisyklių, veikia skaidriai, taip pat tuo pačiu metu reprezentuoja ir skaidriai veikiančią instituciją, didina visuomenės pasitikėjimą visu viešuoju sektoriumi. Jei vos prieš kelerius metus deklaruoti privačius interesus išties užimdavo laiko, deklaracijos formos būdavo ilgos, painios, o dažnam deklarantui kildavo įvairių klausimų, ką ir kaip daryti, kad deklaracija būtų užpildyta teisingai, tai dabar viskas kitaip – nuo sausio minėtas procesas tapo nepalyginamai lengvesnis ir greitesnis, užtrunkantis vos kelias minutes“, – pasakoja E. Matulaitienė.

Pasak pašnekovės, tai lėmė naujai sukurtas Privačių interesų registras (PINREG), susietas su kitais valstybės informaciniais ištekliais. „Į naująjį registrą deklarantų duomenys daugiau nei iš dešimties valstybės registrų ir informacinių sistemų dabar „suplaukia“ patys. Deklarantas – politikas, valstybės tarnautojas, pareigūnas ar gydytojas – gauna jau sugeneruotą preliminarią deklaraciją, tad jam duomenis tereikia tik sutikrinti, papildyti ir patvirtinti. Be to, PINREG siunčia priminimus, todėl sumažėjo tikimybė pamiršti deklaravimą ar į deklaraciją įrašyti kokią nors informaciją“, – naujojo įrankio privalumus vardija pašnekovė.

Siekiamybė, kad registras būtų kuo funkcionalesnis

E. Matulaitienės teigimu, kuriant PINREG buvo susidurta su nemažai iššūkių. „Apie tokio pobūdžio registrą jau buvo kalbama daugiau nei prieš dešimt metų, nes privačių interesų deklaravimas buvo gana sudėtingas procesas. Tačiau ilgai nevyko jokie darbai. Nebuvo išgrynintos vizijos, aiškios koncepcijos, kas ir kaip turėtų vykti, technologinio pasirengimo, galų gale registro sukūrimui numatyto finansavimo. 2017 metais atsirado galimybė tokį projektą finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis. Taigi, prieš ketverius metus ėmėmės darbų“, – pasakoja VTEK atstovė.

Kad PINREG atsirastų, pasak E. Matulaitienės, reikėjo ne tik gabių informacinių technologijų specialistų, bet ir nemažai kūrybos, taip pat nuolat glaudžiai bendradarbiauti su partneriais iš Registrų centro, SODROS valstybės tarnautojų, vidaus reikalų pareigūnų, sveikatos priežiūros ir informacijos specialistų praktikos licencijų ir kitais registrais. „Visi partneriai buvo itin geranoriški ir kantrūs. Tuo tarpu registro kūrimo darbus atlikę diegėjai buvo įpareigoti užtikrinti, kad jis būtų kuo funkcionalesnis, kitaip tariant, registras privalėjo automatiškai surinkti duomenis iš kitų valstybės informacinių išteklių, kad deklarantas gautų jau suformuotą ir tik papildymo bei patvirtinimo reikalaujančią formą. Taip pat siekėme, kad įstaigų vadovai turėtų galimybę patogiai užtikrinti viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę įstaigoje ar institucijoje“, – pasakoja E. Matulaitienė.

Naudą pajuto ir žmogus, ir valstybė

Į klausimą, kaip naująjį privačių interesų registrą „PINREG“, skirtą privačių interesų deklaravimui, kontrolei, viešinimui ir duomenų registravimui bei skaidresnių ir visuomenės viešuosius interesus užtikrinančių sprendimų priėmimui, vertina jo vartotojai, E. Matulaitienė atsako su šypsena: „Nuo sausio mėnesio, kai startavo registras, jau daugiau nei 100 000 asmenų deklaravo savo privačius interesus. O tai išties nemenkas skaičius per gana trumpą laiką. Pirmosiomis savaitėmis per dieną deklaracijas pateikdavo maždaug 5000 žmonių. Aišku, sulaukdavome vieno kito laiško, jog kažkas kažkam nepavyko, kažkas kažko nesuprato. Bet nusiskundimų nebuvo labai daug ir tai įrodo, kad projektas pasiteisino. O naudą pajuto visi: ne tik deklarantai, bet ir pats viešasis sektorius, valstybė, nes deklaruojama informacija tapo gerokai tikslesnė, patikimesnė. Sumažėjo atvejų, kai žmogus, deklaruodamas savo privačius interesus, netyčia ar sąmoningai pamiršta ką nors įrašyti į pildomą formą.

Neseniai palyginome, kad, 2020 m. gruodžio duomenimis, vienam deklaravusiam asmeniui (sena deklaracijos forma) vidutiniškai teko po 1,5 ryšio su juridiniais asmenimis. 2021 metų birželio duomenimis (PINREG deklaracijos), 1 deklarantui vidutiniškai tenka po beveik 3 ryšius. Vadinasi, duomenų išsamumas ir patikimumas padidėjo beveik dvigubai“.

Vidaus reikalų ministerijos informacija įgyvendinant Europos socialinio fondo ir valstybės lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – Informavimas apie veiksmų programą“.