2021-09-14

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) Privačių interesų registrą (PINREG) įtraukė tarp pasaulinės klasės skaidrumo įrankių. Interesų konfliktų viešajame sektoriuje padedanti vengti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sukurta sistema pateko į EBPO Viešojo sektoriaus skaidrumo priemonių rinkinį (angl. OECD Public Integrity Toolkit).

Jame – inovatyvūs skaitmeniniai sprendimai, daugiau nei 30-yje pasaulio šalių padedantys užtikrinti ir plėtoti viešojo sektoriaus atskaitomybę visuomenei, tarnybinės etikos standartus, korupcijos prevenciją, atvirą valdymą, skaidrią teisėkūrą, edukaciją ir kt. Tai informaciniai registrai, klausimynai, rekomandacijos, mokymų programos bei duomenų analizės įrankiai, kuriuos naudoja JAV, Kanada, Pietų Korėja, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija, Airija ir kitos EBPO narės bei šalys partnerės.

PINREG inovatyvumas siejamas su tuo, kad, gaudamas duomenis iš kitų Lietuvos valstybės registrų bei informacinių sistemų, jis pateikia visuomenei tikslesnę informaciją apie galimus interesų konfliktus viešajame sektoriuje, leidžia VTEK ir įstaigų vadovams vykdyti efektyvią kontrolę, o deklaruojančiam asmeniui ženkliai palengvina pareigą atskleisti privačius interesus. Be to, PINREG siunčia asmenims priminimus apie būtinybę atnaujinti deklaraciją, o visuomenei leidžia atlikti privačių interesų viešajame sektoriuje paiešką įvairiais pjūviais.

EBPO Viešojo sektoriaus skaidrumo priemonių rinkinys pradėtas komplektuoti pernai. Tikslas – pasidalinti gerąja EBPO narių ir partnerių patirtimi įgyvendinant skaidrumo iniciatyvas. Tai yra dalis EBPO Skaidrumo platformos, kurią sudaro 2017 m. EBPO Tarybos priimta Rekomendacija dėl viešojo sektoriaus skaidumo (angl. Recommendation of the Council on Public Integrity), ją įgyvendinti padedantis gairių rinkinys – Viešojo sektoriaus skaidrumo vadovas (angl. OECD Public Integrity Handbook) – bei Viešojo sektoriaus skaidrumo įverčiai (angl. Public Integrity Maturity Models).

Šiemet 60-metį švenčianti EBPO yra tarptautinė organizacija, kurios tikslas – formuoti pasaulinius ekonominės bei socialinės politikos standartus. Ją sudaro 38 pasaulio šalys, tarp kurių – ir Lietuva, į organizaciją įstojusi prieš trejus metus.

VTEK ir EBPO informacija