2021-12-03

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovės su Lietuvos delegacija dalyvavo Strasbūre vykusioje Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) plenarinėje sesijoje. Joje Lietuvai buvo patvirtintos korupcijos prevencijos rekomendacijos pagal penktąjį šalies vertinimo etapą.

VTEK narė Evelina Matulaitienė, Lobistinės veiklos priežiūros skyriaus vedėja Edita Kavoliūnienė bei atstovė spaudai ir duomenų apsaugos pareigūnė Eglė Ivanauskaitė antradienį dalyvavo pirmajame šių rekomendacijų nagrinėjime, kurio metu GRECO šalys narės galėjo užduoti Lietuvos atstovams klausimus bei aptarti kitus su vertinimo ataskaitos bei rekomendacijos tekstu susijusius aspektus. Po Lietuvos delegacijos atstovų diskusijų su kitų GRECO šalių narių atstovais bei penktojo etapo vertintojais, GRECO pritarė ataskaitos bei rekomendacijų projektui.

Per ankstesnį vertinimo etapą puikiai pasirodžiusi Lietuva skatinama ir toliau tobulinti savo korupcijos prevencijos bei kontrolės sistemą. Ataskaitos ir rekomendacijų dokumentas bus viešai paskelbtas GRECO interneto svetainėje, kai jam pritars Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Lietuvos vykdomosios valdžios ir teisėsaugos institucijų antikorupcinę sistemą vertino GRECO ekspertų grupė, sudaryta iš šalių narių pasiūlyto ekspertų sąrašo. Jie aptarė Lietuvos institucijose veikiančią sistemą, reguliuojančią jose dirbančių asmenų elgesio normas, interesų konfliktus, tam tikrų veiklų apribojimą ir draudimą, turto, pajamų, įsipareigojimų bei interesų deklaravimą.

Penktasis Lietuvos vertinimo etapas buvo pradėtas pernai. Ekspertai didžiausią dėmesį skyrė antikorupcinėms priemonėms, taikomoms aukščiausiosios vykdomosios valdžios funkcijas atliekantiems asmenims – Respublikos Prezidentui, ministrams ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojams – bei teisėsaugos atstovams – Lietuvos policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams.

Lietuvos delegacijai vadovavo teisingumo viceministras Elanas Jablonskas, ją sudarė VTEK, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Respublikos Prezidento bei Vyriausybės kanceliarijų atstovai, Vidaus reikalų ministerijos, , Lietuvos policijos bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai.

GRECO siekia didinti šalių narių gebėjimą kovoti su korupcija, stebėdama, kaip jos įgyvendina Europos Tarybos kovos su korupcija standartus. Organizacija padeda nustatyti nacionalinių kovos su korupcija priemonių trūkumus, skatina imtis pokyčių.

Lietuva GRECO nare tapo 1999 metais, kai šią grupę įsteigė Europos Taryba. GRECO šiuo metu sudaro 50 šalių narių.

VTEK ir Teisingumo ministerijos informacija