2022-05-12

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas Edmundas Sakalauskas, pavaduotoja Evelina Matulaitienė ir nariai trečiadienį susitiko su Seimo Etikos ir procedūrų komisijos (SEPK) pirmininke Aušrine Norkiene bei nariais. Susitikimo metu aptartos tarnybinės etikos reguliavimo aktualijos, komisijų bendradarbiavimo klausimai, priemonės, kurių reikia imtis, kad būtų tinkamai įgyvendintos tarptautinės rekomendacijos.

VTEK ir SEPK atstovai kalbėjo apie teisėkūros tarnybinės etikos bei lobistinės veiklos srityse aktualijas, taip pat priemones, siekiant veiksmingo Seimo narių privačių interesų deklaravimo, bei kitus viešojo sektoriaus atsparumo korupcijai užtikrinimo būdus.  

VTEK informacija