2022-05-27

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) būstinėje trečiadienį vyko išvažiuojamasis Seimo Antikorupcijos komisijos (SAK) posėdis. Jo metu buvo aptariamos VTEK veiklos bei teisinio reguliavimo aktualijos.

Posėdyje dalyvavo SAK pirmininkas Algirdas Stončaitis ir nariai Andrius Kupčinskas, Mindaugas Lingė, Vytautas Mitalas, Jurgis Razma ir Julius Sabatauskas.

Pasveikindamas atvykusius svečius, VTEK pirmininkas Edmundas Sakalauskas pasidžiaugė glaudžiu komisijų bendradarbiavimu ir akcentavo, kad pastaraisiais metais VTEK susitelkė į aktyvią prevencinę veiklą: pernai pradėta kurti Tarnybinės etikos standartų sistema (TESS), į kurią įeina mokymas ištisą parą (7/24), tarnybinės etikos patarėjų tinklo formavimas bei tarnybinės etikos lygmens nustatymas, vyksta aktyvi lobistinės veiklos priežiūra bei tarptautinis bendradarbiavimas. Jo, teigimu VTEK šiemet ėmėsi ir iniciatyvos peržiūrėti interesų derinimą bei lobistinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų normas ir pateikti praktika paremtų siūlymų, kaip jas tobulinti.

Posėdžio metu VTEK atstovai SAK nariams pristatė keletą pirminių siūlymų, o galutinius Seimui ketinama pateikti rudenį. Interesų derinimo srityje aptarti pasiūlymai yra susiję su privačių interesų deklaravimu, nusišalinimu, teise atstovauti ir kitomis nuostatomis. Viena iš problemų, kurias siekiama išspręsti, yra tai, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatos, reglamentuojančios deklaracijos turinį, stokoja aiškumo, deklaracijose trūksta duomenų apie reikšmingus privačius interesus, todėl įstatymo kontrolę įgyvendinantiems subjektams sunku valdyti deklaruojančių asmenų privačių interesų keliamą riziką ir laiku rasti tinkamą interesų konfliktų valdymo būdą.

Lobistinės veiklos reglamentavimo siūlymai susiję su siekiu išspręsti metu egzistuojančias problemas. Pavyzdžiui, galiojantis Lobistinės veiklos įstatymas neįgyvendina užsibrėžtų skaidrios ir viešos teisėkūros tikslų, jo nuostatos dėl veiklos, nelaikytinos lobistine, stokoja aiškumo; jis neapima valstybės institucijose ir savivaldybėse sudaromų patariamųjų kolegialių organų (tarybų, komisijų, darbo grupių) veikloje dalyvaujančių nuo institucijų nepriklausomų asmenų (t. y. ne valstybės politikų, valstybės tarnautojų ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų) įtakos teisėkūrai veiklos.

SAK pirmininkas A. Stončaitis padėkojo VTEK už iniciatyvas ir bendradarbiavimą, akcentavo VTEK padarytą proveržį ir teigė, kad SAK prisidės prie Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo bei Lobistinės veiklos įstatymo tobulinimo, siekiant efektyvaus reglamentavimo.

VTEK informacija