2022-09-27

Lapkritį baigiantis dviejų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narių kadencijoms, Seimas antradienį į vieną iš šių pozicijų paskyrė Virginiją Aleksejūnę. Šiuo metu VTEK Prevencijos skyriaus vedėjos pareigas einanti teisininkė narės įgaliojimus įgis lapkričio 17 d., kai pasibaigs dabar VTEK pirmininko pareigas einančio VTEK nario Edmundo Sakalausko kadencija.

Teisininkės išsilavinimą turinti V. Aleksejūnė VTEK dirba nuo 2008-ųjų, kur praktinę patirtį sukaupė tiek interesų konfliktų prevencijos, tiek interesų derinimo tyrimų srityse. Anksčiau ji ėjo pareigas Vilniaus apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, taip pat Valstybinėje lošimų priežiūros komisijoje.

Lapkritį taip pat baigiasi VTEK nario dr. Virginijaus Kanapinsko antroji kadencija. Kandidatą į šią poziciją turės pateikti Lietuvos teisininkų draugija.

VTEK sudaroma iš 5 narių. Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, Lietuvos teisininkų draugija ir Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba. VTEK narys yra valstybės pareigūnas, kurio kadencijos laikas – 5 metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Asmuo, paskirtas VTEK nariu, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei.

VTEK yra priežiūros institucija, kurios tikslas – padėti greitai atrasti tinkamą interesų konflikto valdymo būdą ir sudaryti sąlygas lengvai atskleisti daromą įtaką teisėkūrai. VTEK prižiūri, kaip asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo ir kitų jos kompetencijai priskirtų teisės aktų.

VTEK informacija