2022-11-03

Teisininkas dr. Tomas Blinstrubis paskirtas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nariu. Pareigas jis pradės eiti kitą savaitę, lapkričio 10 d. Tokį nutarimą šiandien priėmė Seimas, atsižvelgęs į Lietuvos teisininkų draugijos teikimą. Už tai balsavo 57 Seimo nariai, prieš – 10, susilaikė 9. Prieš pradėdamas eiti pareigas, dr. T. Blinstrubis Seime turės prisiekti Lietuvos valstybei.

Dr. T. Blinstrubis teisės mokslo krypties daktaro laipsnį įgijo Mykolo Romerio universitete (MRU), pastaraisiais metais dirbo advokatu, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėju, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėju, dėstė MRU Teisės mokyklos Viešosios teisės institute. Dr. T. Blinstrubis yra studijavęs Vokietijos Kylio universitete, stažavęsis Austrijos Graco bei Šveicarijos Liucernos universitetuose, taip pat Kylio prokuratūroje prie Šlėzvigo-Holšteino federacinės žemės teismo ir Šlėzvigo-Holšteino federacinės žemės vidaus reikalų ministerijoje.

Į VTEK narius dr. T. Blinstrubis paskirtas baigiantis antrajai VTEK nario dr. Virginijaus Kanapinsko kadencijai, kuris pareigas šioje komisijoje ėjo nuo 2012 metų. Jis taip pat laikinai ėjo VTEK pirmininko pareigas nuo 2017-ųjų kovo iki 2018-ųjų balandžio.

VTEK nario kadencija – penkeri metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. VTEK narys yra valstybės pareigūnas.

VTEK yra nepriklausoma priežiūros institucija, kurios tikslas – padėti greitai atrasti tinkamą interesų konflikto valdymo būdą ir sudaryti sąlygas lengvai atskleisti daromą įtaką teisėkūrai. VTEK prižiūri, kaip asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo ir kitų jos kompetencijai priskirtų teisės aktų.

VTEK informacija