2022-11-10

Seime priesaiką Lietuvos valstybei šiandien davė naujas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narys dr. Tomas Blinstrubis. Praėjusią savaitę į šias pareigas paskirtas teisininkas darbą pradeda šiandien, lapkričio 10 d.

Dr. T. Blinstrubis pakeitė vakar antrąją kadenciją baigusį VTEK narį dr. Virginijų Kanapinską. Pastarasis šias pareigas ėjo dešimt metų – nuo 2012-ųjų, taip pat daugiau nei metus VTEK laikinai pirmininkavo – nuo 2017-ųjų kovo iki 2018-ųjų balandžio.

T. Blinstrubis

Dar viena nauja VTEK narė – Virginija Aleksejūnė – pareigas pradės eiti kitą ketvirtadienį, po priesaikos Seime. Į šias pareigas ją Seimas skyrė rugsėjo pabaigoje. Teisininkė prieš tai vadovavo VTEK Prevencijos skyriui, o patirtį interesų derinimo srityje VTEK kaupia nuo 2008-ųjų.

V. Aleksejūnė pakeis kadenciją baigiantį teisininką Edmundą Sakalauską, kuris VTEK nariu tapo 2017 m., o nuo 2018 m. Seimo skyrimu eina VTEK pirmininko pareigas.

VTEK sudaroma iš 5 narių. Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, Lietuvos teisininkų draugija ir Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba. VTEK narys yra valstybės pareigūnas, kurio kadencijos laikas – 5 metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

VTEK yra nepriklausoma priežiūros institucija, kurios tikslas – padėti greitai atrasti tinkamą interesų konflikto valdymo būdą ir sudaryti sąlygas lengvai atskleisti daromą įtaką teisėkūrai. VTEK prižiūri, kaip asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo ir kitų jos kompetencijai priskirtų teisės aktų.

VTEK informacija