2022-11-17

Pareigas pradeda eiti nauja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narė Virginija Aleksejūnė, iki šiol vadovavusi šios priežiūros institucijos Prevencijos skyriui. Šiandien Seime ji prisiekė Lietuvos valstybei.

Parlamentarų balsų dauguma į VTEK narės pareigas teisininkė buvo paskirta rugsėjo pabaigoje. V. Aleksejūnė tarnavo VTEK nuo 2008-ųjų, dirbo tiek interesų konfliktų prevencijos, tiek interesų derinimo pažeidimų tyrimų srityse, koordinavo Privačių interesų registro (PINREG) modernizavimo procesą bei nuotoliniam švietimui ir atitikties užtikrinimui skirtos Tarnybinės etikos standartų sistemos sukūrimą. Anksčiau teisininkė ėjo pareigas Valstybinėje lošimų priežiūros komisijoje bei Vilniaus apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

V. Aleksejūnė pakeitė vakar kadenciją baigusį teisininką Edmundą Sakalauską, kuris nuo 2017 m. ėjo VTEK nario, o nuo 2018-ųjų – pirmininko pareigas. VTEK nario priesaiką praėjusią savaitę davė ir teisininkas dr. Tomas Blinstrubis, pakeitęs dvi kadencijas VTEK dirbusį ir jai laikinai pirmininkavusį teisininką dr. Virginijų Kanapinską.

Ši priežiūros institucija šiuo metu yra visos sudėties, tačiau kol kas nepaskirtas VTEK pirmininkas. Jo pareigas laikinai eina pirmininko pavaduotoja Evelina Matulaitienė. VTEK nariai taip pat yra Gediminas Sakalauskas ir Martinas Žaltauskas. Pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymą, VTEK pirmininką iš komisijos narių Seimo pirmininko teikimu skiria Seimas.

VTEK sudaroma iš 5 narių. Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, Lietuvos teisininkų draugija ir Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba. VTEK narys yra valstybės pareigūnas, kurio kadencijos laikas – 5 metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

VTEK yra nepriklausoma priežiūros institucija, kurios tikslas – padėti greitai atrasti tinkamą interesų konflikto valdymo būdą ir sudaryti sąlygas lengvai atskleisti daromą įtaką teisėkūrai. VTEK prižiūri, kaip asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo ir kitų jos kompetencijai priskirtų teisės aktų.

VTEK informacija