2022-12-05

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) buvo priimta į tarptautinius antikorupcines institucijas vieninjančius tinklus: Antikorupcinių institucijų tinklą Europos partneriai prieš korupciją ir Europos Sąjungos kovos su korupcija kontaktinių institucijų tinklą (EPAC/EACN). Pastarieji buvo įkurti atitinkamai 2004 bei 2008 metais ir šiuo metu vienija apie 120 antikorupcijos srityje veikiančių institucijų iš įvairių Europos Tarybos bei Europos Sąjungos (ES) valstybių narių.

Kasmetinė šių tinklų atstovų konferencija ir generalinė asamblėja lapkričio 23-24 dienomis buvo pirmą kartą surengta Moldovoje, pastarajai siekiant ES narystės. Renginio apimtyje vykusiose plenarinėse sesijose nagrinėta korupcinių nusikaltimų ir jų tyrimo tematika bei bendradarbiavimo vykdant informacijos mainus problematika, taip pat surengtos dvejos dirbtuvės – dėl nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo ir korupcijos prevencijos bei rizikų vertinimo. Be kita ko, renginio metu apdovanota geriausia metų tarptautinė iniciatyva – Nacionalinio Ukrainos antikorupcijos biuro įkurta Antikorupcijos mokykla.

Generalinėje asamblėjoje taip pat priimta Kišiniovo deklaracija. Joje išdėstyti siūlymai dėl veiksmų stiprinant antikorupcinius įsipareigojimus institucijoms, Europos šalių vyriausybėms ir tarptautinėms organizacijoms.

Šiais metais tinklų narėmis be VTEK tapo dar penki subjektai: Airijos nacionalinės policijos ir saugumo tarnybos Antikorupcijos padalinys ir Garda Síochána ombudsmeno komisija, Latvijos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus saugumo biuras, Moldovos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus apsaugos ir antikorupcijos tarnyba bei Ukrainos valstybinis tyrimų biuras.

Į renginį susirinko apie 200 dalyvių.

VTEK ir EPAC/EACN informacija