2022-12-08

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininku Seimas ketvirtadienį paskyrė VTEK narį Gediminą Sakalauską. Už tai slaptame balsavime pasisakė 65 parlamentarai, prieš – du, suslaikė devyni.

Lapkričio pabaigoje, prisistatydamas Seimui kaip kandidatas į VTEK pirmininkus, G. Sakalauskas teigė norintis imtis lyderystės trejose srityse: „Komisija yra kolegialus organas, o pirmininko vaidmuo yra padėti tinkamai komisijai nustatyti prioritetus. Norėčiau imtis lyderystės trejais aspektais: pirma, kad deklaruojantys asmenys iš komisijos gautų labai konkrečius atsakymus, kurie remtųsi analitika ir konkrečiais duomenimis; antras dalykas, norėčiau sukurti kultūrą, kur interesų derinimo rizikos būtų sudėtinė viešojo sektoriaus organizacijų dalis ir vadovai galėtų valdyti rizikas; na ir trečias dalykas: anksčiau žmonės privačių interesų deklaracijose atskleisdavo perteklinius duomenis, o šiuo metu deklaracijose duomenų yra per mažai, tai reiškia, kad skaidrumas nėra subalansuotas – norime imtis iniciatyvos šį dalyką subalansuoti, kad visuomenė įsitikintų priimamų sprendimų objektyvumu ir nešališkumu“, – sakė G. Sakalauskas.

Viešojo administravimo bei ekonomikos studijas Mykolo Romerio universitete baigęs G. Sakalauskas VTEK nariu buvo paskirtas pernai birželį. Prieš tai jis vadovavo savo 2012 m. įkurtai VšĮ „Praeventi”, kuri teikė konsultavimo, mokymų paslaugas korupcijos prevencijos bei interesų derinimo srityse. G. Sakalauskas taip pat yra dirbęs AB „Lietuvos paštas” Saugos ir prevencijos departamente, kuriant ir diegiant antikorupcinės vadybos bei viešųjų ir privačių interesų derinimo sistemas, formuojant rizikų valdymo politiką. 2007-2012 m. G. Sakalauskas dirbo VTEK, įgyvendinant viešųjų ir privačių interesų derinimo bei lobistinės veiklos priežiūrą. Trejus metus vadovavo VTEK sekretoriatui. Prieš tai, G. Sakalauskas ketverius metus dirbo STT, kurioje prisidėjo formuojant nulinės tolerancijos korupcijai politiką, kuriant ir diegiant įvairias viešajam sektoriui skirtas antikorupcines priemones.

VTEK sudaroma iš 5 Seimo skiriamų valstybės pareigūnų. Seimo pirmininko teikimu, VTEK pirmininką iš jos narių skiria Seimas. VTEK sudėtyje šiuo metu taip pat – nariai Virginija Aleksejūnė, dr. Tomas Blinstrubis, Evelina Matulaitienė ir Martinas Žaltauskas. Nario kadencijos laikas – 5 metai.

VTEK yra nepriklausoma priežiūros institucija, kurios tikslas – padėti greitai atrasti tinkamą interesų konflikto valdymo būdą ir sudaryti sąlygas lengvai atskleisti daromą įtaką teisėkūrai. VTEK prižiūri, kaip asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo ir kitų jos kompetencijai priskirtų teisės aktų.

VTEK informacija