2023-03-23

VTEK, kaip nepriklausoma institucija, įvertinusi viešoje erdvėje pateiktą informaciją, nusprendė atlikti išsamų situacijos vertinimą ir pateikti nuomonę dėl susidariusios situacijos.   

Vertinimas apims

AB „Lietuvos geležinkeliai” taikomas įdarbinimo procedūras viešųjų ir privačių interesų derinimo kontekste. 

Asmeninių ryšių (pvz., klasiokai, draugai, giminės ir kt.) keliamų rizikų valdymą Susisiekimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijose bei  AB „Lietuvos geležinkeliai”. 

Interesų konfliktų prevencijos priemonių įgyvendinimą minėtose organizacijose.  

Svarbu žinoti:

Interesų konfliktas negali būti menamas ir hipotetinio pobūdžio. Jis turi būti tiesioginis ir akivaizdus. Vertinant interesų konflikto rizikas turi būti atsižvelgiama į konkrečias aplinkybes ir duomenis.  

Teisinis pagrindas:

VTEK turi teisę rengti viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencines priemones bei teikti rekomendacijas (VTEK įstatymo 17 str.1 d. 11 p. ir 18 str. 1 d. 15 p. nuostatos). 

VTEK info