2023-05-11

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2023 m. gegužės 10 d. posėdyje susipažino su gautu pranešimu, kuriuo prašoma įvertinti vieno iš „Litexpo“ valdybos narių (deklaruojančio asmens) elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms. Minimas asmuo taip pat yra ir vienos iš viešuosiuose pirkimuose dėl NATO viršūnių susitikimo dalyvavusių įmonių padalinio vadovas.

Įvertinusi pranešimą, Komisija nusprendė, kad prieš priimant sprendimą, ar pradėti tyrimą, reikalinga gauti papildomą medžiagą, todėl jau kreipėsi į atitinkamus asmenis bei įmones dėl informacijos bei dokumentų pateikimo. Vadovaudamasi VTEK įstatymo nuostatomis, Komisija, spręsdama klausimą ar pradėti tyrimą, prireikus gali surinkti papildomus dokumentus ar informaciją.

Surinkusi ir įvertinusi medžiagą, VTEK spręs, ar pradėti tyrimą dėl valdybos nario elgesio ir pateiks minėtos situacijos vertinimą.

VTEK informacija